BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Verlag Dashöfer, s.r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Nezmeškajte 4.ročník úspešnej konferencie BOZP – Legislatívne požiadavky a prax. Vynikajúca kombinácia prehľadu zmien v zákonoch a praktických príkladov.

8:30 – 9:00

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:00

Ing. Tamara Paceková Legislatíva v oblasti BOZP – skúsenosti z aplikačnej praxe

Problematika oboznamovania Podmienky získania odbornej spôsobilosti Poverenia koordinátora bezpečnosti pri oprave na stavenisku

10:00 – 10:15

Prestávka s občerstvením

10:15 – 11:15

Ľubica Kuševová Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

11:15 – 12:15

JUDr. Jozef Lukajka Sankcie a nároky z pracovných úrazov

Možnosti zbavenia sa zodpovednosti Riešenie sporných skutočností s inšpektorátom práce, poškodeným, sociálnou poisťovňou, OČTK Pokuty za pracovné úrazy do 100.000 eur Trestnoprávna zodpovednosť zamestnancov a trest odňatia slobody Náhrada škody a nemajetkovej ujmy za pracovný úraz v desiatkach tisíc eur

12:15 – 13:00

Obed

13:00 – 14:15

MUDr. Ľudmila Ondrejková Ochrana zdravia pri práci – povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR

14:15 – 15:30

Kontroly, prehliadky, sankcie z pohľadu inšpekcie práce

15:30

Tombola a ukončenie konferencie

Cieľová skupina

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencia.dashofer.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dana Jánošíková
tel: 02 / 33 00 52 28
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Žabotova 2, 81104, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Sídlo Železničiarska 13, 81104, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/33 00 55 50
E-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-176259/bozp-v-roku-2019-legislativne-poziadavky-a-prax-4-rocnik-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník "https://www.konferencie.sk/d-176259/bozp-v-roku-2019-legislativne-poziadavky-a-prax-4-rocnik-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. IT Security Workshop 2020

Exponet s.r.o.
Praha

19.3.2020

19.3.2020

1 000 Kč
1 210 Kč s DPH

2. Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

26.3.2020

26.3.2020

169 €
202,80 € s DPH

3. IT mezi paragrafy

Exponet s.r.o.
Praha 1

1.4.2020

1.4.2020

3 600 Kč
4 356 Kč s DPH

4. Document Management Conference

Exponet s.r.o.
Bratislava

7.4.2020

7.4.2020

40 €
48 € s DPH

5. HeRo 2020 - HR efektívne a odborne

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Modra

23.4.2020 - 24.4.2020

23.4.2020 - 24.4.2020

450 €
540 € s DPH