BOZP v roku 2021 - Legislatívne požiadavky a prax - 6. ročník

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

6.ročník úspešnej BOZP konferencie. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Nevynecháme kontroly, prehliadky a sankcie z NIP!

Cieľová skupina

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Program

9:00 Začiatok konferencie 9:00 – 9:30 JUDr. Romana Hurtuková, PhD.

 • Legislatíva v oblasti BOZP
 • Legislatívne požiadavky

9:30 – 9:40 BLOK otázok a odpovedí 9:40 – 10:30 JUDr. Jozef Lukajka

 • Sankcie a nároky z pracovných úrazov
 • Možnosti zbavenia sa zodpovednosti
 • Riešenie sporných skutočností s inšpektorátom práce, poškodeným, sociálnou poisťovňou, OČTK
 • Pokuty za pracovné úrazy do 100.000 eur
 • Trestnoprávna zodpovednosť zamestnancov a trest odňatia slobody
 • Náhrada škody a nemajetkovej ujmy za pracovný úraz v desiatkach tisíc eur

10:30 – 10:45 Prestávka 10:45 – 11:50 JUDr. Jozef Lukajka

 • Sankcie a nároky z pracovných úrazov – pokračovanie prednášky

11:50 – 12:00 BLOK otázok a odpovedí 12:00 – 13:00 Prestávka 13:00 – 14:05 Ing. Peter Pikla

 • Kontroly a prehliadky z pohľadu inšpekcie práce

14:05 – 14:15 BLOK otázok a odpovedí 14:15 – 15:15 MUDr. Ľudmila Ondrejková

 • Ochrana zdravia pri práci – povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR

15:15 – 15:30 BLOK otázok a odpovedí 15:30 Ukončenie konferencie

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.eseminare.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dana Jánošíková
tel: 02 / 33 00 52 28
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Bratislava, ONLINE, Bratislava, ONLINE, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Sídlo Železničiarska 13, 81104, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/33 00 55 50
E-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "BOZP v roku 2021 - Legislatívne požiadavky a prax - 6. ročník", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-176259/bozp-v-roku-2021-legislativne-poziadavky-a-prax-6-rocnik-konferencia-bratislava-online

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel BOZP v roku 2021 - Legislatívne požiadavky a prax - 6. ročník "https://www.konferencie.sk/d-176259/bozp-v-roku-2021-legislativne-poziadavky-a-prax-6-rocnik-konferencia-bratislava-online". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Management pohľadávok 2021, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3,…

EU Generation
Bratislava

15.11.2021 - 16.11.2021

15.11.2021 - 16.11.2021

420 €
504 € s DPH