Výrobný manažment

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Inšpirácie – Kontakty – Trendy – 8. ročník

Nie techniky, ale vášeň vytvára rozdiely.

Jeden z najúspešnejších projektov našej spoločnosti pod názvom Výrobný manažment, pritiahne každý rok do Žiliny vyše 200 výrobných manažérov a riaditeľov. Konferencia býva dopredu vypredaná. Účastníkov okrem prednášok priťahuje možnosť diskutovať s rečníkmi a ostatnými účastníkmi v neformálnych rozhovoroch aj mimo konferenčnej sály. Hlavné posolstvo ostatného ročníka bolo: Dôraz sa presúva na spôsob ako vedieme ľudí vo svojich organizáciách tak, aby sme vytvorili v spoločnosti inovatívne, spolupracujúce a výkonné tímy, ktoré sú schopné riešiť neznáme problémy nasledujúcich období. Pridajte sa k účastníkom a prihláste sa na stránke konferencie.

Cieľová skupina

Majitelia a riaditelia výrobný spoločností, výrobní riaditelia, priemysloví inžinieri

Program

Celý program nájdete na stránke konferencie: http://www.vyrobnymanazment.sk/program/

Rečníci zo spoločností:

 • Porta Solutions
 • Protherm Production

Doplňujúce informácie

Rokovací jazyk a tlmočenie
Anglický/slovenský jazyk a naopak
Organizačný garant
IPA Slovakia
Odborný garant
IPA Slovakia
Sprievodné akcie

Odborný program a najnovšie prípadové štúdie partnerov počas celej konferencie.

Partneri

Silver partneri:

 • East Gate
 • IFS
 • Marpex

Mediálni partneri:

 • Control Engineering
 • MM Průmyslové spektrum
 • prepriemysel.sk
 • Průmyslové inženýrství
 • Strojárstvo
Strava

Catering má každý účastník zabezpečený počas celej konferencie v rámci účastníckeho poplatku.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.vyrobnymanazment.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41 23 99 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: konferencia@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

Konferencia sa koná v centre Žiliny, preto nie je problém vybrať si vhodné ubytovanie. Ak chcete byť ubytovaný v hoteli Holiday Inn s výhodnejšou cenou ako účastník konferencie, odporúčame vám, potvrdiť si rezerváciu čím skôr. Hotel býva vopred vypredaný. Pri rezervácii uveďte informáciu „IPA Slovakia“. Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie sám podľa svojich potrieb.

Miesto konania

Holiday Inn, Športová 2, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421412399090
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Kurzy pre verejnosť

Poskytujeme kompletný program rozvoja pracovníkov od vrcholového manažmentu cez stredný manažment, priemyslových inžinierov a majstrov až po radových pracovníkov vo výrobe alebo v iných oddeleniach.

Naše vzdelávanie je zamerané na praktické riešenie problémov v podniku, individuálny rozvoj človeka, objavovanie vlastného talentu a motiváciu zvnútra. Všetky tréningové a rozvojové programy pre Vás pripravujeme na základe odborných skúseností našich lektorov, ktorí sú dennodenne konfrontovaní s praxou.

Jednotlivé tréningy realizujeme formou otvoreného vzdelávania v našich tréningových centrách podľa aktuálnej ponuky. Na základe požiadavky vieme tréning realizovať formou firemného vzdelávania priamo u Vás s upraveným obsahom tréningu.

Kurzy na mieru

Počas tréningov sa snažíme maximálne využiť Vaše reálne prostredie, v ktorom prebieha výučba. V rámci tréningu sa riešia konkrétne problémy, na ktorých účastníci získajú praktické zručnosti a návod ako riešiť obdobné problémy v budúcnosti.

Prierezovo vieme tému vyskladať z nasledovných oblastí:

 • Strategické inovácie a príležitosti
 • Reštrukturalizácie a reinžiniering
 • Zvyšovanie výkonnosti procesov
 • Najlepšie nástroje priemyselného inžinierstva
 • Rozvoj podnikovej kultúry prostredníctvom softskills

Okrem rozvojových a vzdelávacích programov Vám vieme naše skúsenosti odovzdať aj prostredníctvom poradenstva, koučingu, prípadne ich kombináciou.

Poradenstvo

Analýza potenciálov

Strategické inovácie a príležitosti

Reštrukturalizácie a reinžiniering

Zvyšovanie výkonnosti procesov

 • Optimalizácia logistických procesov
 • Optimalizácia počtu pracovných miest
 • Zlepšovanie dodávateľskej schopnosti
 • Zlepšovanie kvality
 • Znižovanie nákladov na produkt
 • Zvyšovanie produktivity stroja, linky, človeka

Najlepšie praktiky priemyselného inžinierstva

 • Štíhla výroba, Štíhle pracovisko – 5S, Mapovanie toku hodnôt, SMED, Štíhla administratíva, Tímová práca, Systémy údržby, Kalkulácie nákladov, Six Sigma, Ergonomika, Analýza a meranie práce, Dielenské plánovanie a riadenie výroby, Nástroje riadenia kvality, Systémy zlepšovania, Simulácia, Bezpečné pracovisko, Odstraňovanie úzkych miest a obmedzení

Riadenie podnikovej kultúry

 • Nákupné zručnosti
 • Obchodné a predajné zručnosti
 • Rozvoj personálneho oddelenia

Interim manažment

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Česko
 • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • Embraco
 • Boge Elastmetall Slovakia
 • ZF Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • V-Podlahy
 • Ecco Slovakia
 • LKT
 • Fosfa

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Výrobný manažment", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-247700/vyrobny-manazment-konferencia-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Výrobný manažment "https://www.konferencie.sk/d-247700/vyrobny-manazment-konferencia-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

Zadaným kritériám nezodpovedá žiadna konferencia.