Bezpečnosť technických zariadení 2017

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2017 sa koná pod záštitou JUDr. Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľom IX. ročníka konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení, a preto organizátor tradične oslovuje renomovaných odborníkov a lektorov v danej oblasti.

Cieľová skupina

 • manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení
 • prevádzkovatelia
 • technických zariadení
 • útvary hlavných mechanikov
 • špecialisti BOZP
 • bezpečnostní technici
 • autorizovaní bezpečnostní technici
 • inšpektori práce
 • projektanti
 • revízni technici
 • výrobcovia technických zariadení
 • podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov
 • servisné firmy
 • iní

Program

Streda 3. mája 2016

10.30 Začiatok konferencie

10.30 – 12.00 Otvorenie a blok prednášok

 • Otvorenie konferencie a organizačné pokyny

  – Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia, a.s.

 • Legislatíva v oblasti bezpečnosti technických zariadení

  – JUDr. Juraj Vároš, MPSVR SR

 • Úlohy inšpekcie práce z pohľadu bezpečnosti technických zariadení

  – Ing. Michal Horňak, Národný inšpektorát práce

 • Diskusia

12.00 – 13.30 Obed, ubytovanie

13.30 – 15.30 Blok prednášok

 • Bezpečnosť ihrísk a športovísk

  – Ing. Patrik Vlček, Transportexpert, s.r.o.

 • Bezpečnosť technických zariadení s nebezpečenstvom výbuchu

  – Ing. Zdeněk Kinšt, Generi Slovakia, s.r.o.

 • Skúsenosti z činnosti inšpekcie práce

  – Ing. Stanislav Berzák, Inšpektorát práce Žilina

 • Elektrické rozvádzače

  – Ing. Rastislav Hreha, Technická inšpekcia, a.s.

 • Diskusia

15.30 – 16.00 Prestávka

16.00 – 17.30 Blok prednášok

 • Ochrana zariadení pred bleskom a prepätím z pohľadu bezpečnej prevádzky na technických zariadeniach

  – Ing. Ján Kadlečík, Phoenix Contact, s.r.o.

 • Bezpečnosť technických strojových zariadení v prevádzke

  – Ing. Róbert Paška, Technická inšpekcia, a.s.

 • Uplatňovanie a záväznosť noriem

  – JUDr. Vladimír Jurík, Technická inšpekcia, a.s.

 • Diskusia

19.00 Večerný raut

Štvrtok 4. mája 2016

09.00 – 10.30 Blok prednášok

 • Technický informačný systém pre podporu procesov riadenia údržby, kontrol a skúšok technických zariadení v prevádzke

  – Ing. Juraj Bezděk, sféra, a.s.

 • Optimalizácia inšpekcií na základe kvalifikácie rizika

  – Ing. Peter Brziak, PhD., SZS

 • Bezpečné osvetlenie LED technológiou v prevádzkach

  – Ing. Július Szaraz, Leader Light, s.r.o.

 • Diskusia

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.30 Blok prednášok

 • Analýza výsledkov z vykonaných kontrol vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

  – Ing. Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 • Fľaše pre domácnosť

  – Ing. Vladimír Auxt, Probugas, a.s.

 • Diskusia
 • Záver

12.30 Obed

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
JUDr. Vladimír Jurík
Odborný garant
Ing. Jiří Kurka
Partneri

Slovenská zváračská spoločnosť Spoluorganizátor

SPP – distribúcia, a.s. Odborný partner

Transpetrol, a.s. Hlavný partner

Leader Light, s.r.o. Partner

Sféra, a.s. Partner

Veolia Energia Slovensko, a.s. Partner

Slovnaft, a.s. Partner

Schneider Electric Slovakia, s.r.o. Partner

Education, s.r.o. Mediálny partner

ATP Journal Mediálny partner

Strojárstvo/Strojírenství Mediálny partner

Bezpečná práca Mediálny partner

Strava
 • obed prvý a druhý deň pre účastníkov konferencie je zahrnutý v účastníckom poplatku
 • bufetové raňajky sú v cene ubytovania
 • večera je v rámci večerného rautu
 • občerstvenie počas prestávok v rokovaní

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.tisr.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Vladimír Jurík, JUDr.
tel: +421 2 49 208 111
mobil: +421905 805 603
fax: +421 2 49 208 160
e-mail: jurik@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

Hotel Sitno

 • recepcia telefón: 045/677 21 87, 0908 920 016

Vstup do wellness centra (sauny a bazén) je pre účastníkov konferencie v cene ubytovania.

V prípade obsadenia všetkých izieb v hoteli Sitno si účastníci konferencie môžu zabezpečiť ubytovanie v hoteli Termál, ktorý sa nachádza v blízkosti hotela Sitno.

Miesto konania

Vyhne, 966 02, Vyhne č. 103, Slovensko Žiar nad Hronom

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Technická inšpekcia, a.s.

Sídlo Trnavská cesta 56, 821 01, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/ 49 20 81 00
E-mail: tisr@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001–06 t. č. prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z..

Technická inšpekcia, a.s. je autorizovanou osobou SKTC-169 v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie posudzovania zhody.

Technická inšpekcia, a.s. je notifikovaná osoba podľa práva EU s identifikačným kódom 1354 a má Potvrdenie o notifikácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Technická inšpekcia, a.s. je certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva a certifikáciu osôb akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Technická inšpekcia, a.s. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu vzdelávacej činnosti revíznych technikov, osôb na obsluhu, osôb na opravy a elektrotechnikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a vlastní príslušné oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce.

Referencie (naši top klienti)

 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • SEPS, a.s.
 • ZSE, a.s., Bratislava

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Bezpečnosť technických zariadení 2017", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-258074/bezpecnost-technickych-zariadeni-2017-konferencia-vyhne-c-103

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Bezpečnosť technických zariadení 2017 "https://www.konferencie.sk/d-258074/bezpecnost-technickych-zariadeni-2017-konferencia-vyhne-c-103". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. IT mezi paragrafy

Exponet s.r.o.
Praha 1

22.9.2020

22.9.2020

3 600 Kč
4 356 Kč s DPH

2. EPI KONFERENCIA: Verejné obstarávanie 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

24.9.2020 - 25.9.2020

24.9.2020 - 25.9.2020

240 €
288 € s DPH

3. EPI KONFERENCIA: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 …

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

28.9.2020 - 29.9.2020

28.9.2020 - 29.9.2020

300 €
360 € s DPH

4. EPI Konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

12.10.2020 - 13.10.2020

12.10.2020 - 13.10.2020

240 €
288 € s DPH

5. EPI KONFERENCIA: Odpadové hospodárstvo 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Jasná

12.10.2020 - 13.10.2020

12.10.2020 - 13.10.2020

240 €
288 € s DPH