REACH konferencia 2017

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

REACH konferencia v roku 2017 je desiatou v rade REACH konferencií kombinujúc lektorov a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, európskych a národných inštitúcií a odborníkov z ďalších zainteresovaných strán. Termín registrácie chemických látok v roku 2018 sa v tomto prípade týka nízko objemových látok a dotkne sa aj malých a stredných podnikov. V rámci legislatívy REACH je implementácia autorizačných povinností v plnom prúde. Kandidátsky a autorizačný zoznam sa bude ďalej rozširovať a dopady sa týkajú celého dodávateľského reťazca. Expozičné scenáre a rozšírené karty bezpečnostných údajov sú výzvou pre všetkých zúčastnených. Ďalšie obmedzenia sa uplatňujú v revízii prílohy XVII. Corap plán v nadväznosti na Nariadenie REACH navrhuje ďalšie aktivity v oblasti hodnotenia látok… Konferencia sa bude venovať aj predpokladom ďalšieho vývoja chemickej legislatívy po roku 2018 s ohľadom na výsledky prehodnocovania funkčnosti – REACH REFIT.

Cieľová skupina

Konferencia je určená pre zástupcov obchodných a výrobných spoločností, pre registrujúce subjekty, následných užívateľov, výrobcov a dovozcov výrobkov, odborníkov BOZP a ochrany životného prostredia

Program

REACH Registrační termín 2018 Alexis QUINTANA-SAINZ, ECHA Implementace REACH & CLP — pohled chemického průmyslu Erwin ANNYS, CEFIC REACH 2018 – Požadavky a strategie pro testování David J. ESDAILE, CiToxLAB – Maďarsko Posouzení chemické bezpečnosti–DNEL/DMEL/PNEC Ľubica MURÍNOVÁ, SZU, Martina Kubáňová, Ekotox Použití nástroje QSAR pro REACH 2018 Yuki Sakuratani, OECD Nástroje ECHA a pomoc pro REACH registrace 2018 Alexis QUINTANA-SAINZ, ECHA REACH Proces — příspěvky členů výboru Karel BLÁHA (MŽP) – Komise REACH Marian RUCKI (MZd -SZÚ) – Výbor pro posuzování rizik Pavlína KULHÁNKOVÁ (MPO) – Výbor členských států Zkušenosti distributorů s REACH a CLP – Praxe & Inspekce Irantzu Garmendia AGUIRRE, FECC ECHA Fórum pro výměnu informací o prosazování a prosazování v České republice Oldřich JAROLÍM, ČIŽP Nové pokyny pro aplikaci povolování Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux “REACH KODEX“ v automobilovém průmyslu (výrobci/následní uživatelé) Martin DROZD, Kia Motors Slovakia s.r.o. Kvalita REACH dat s ohledem na C & L Anita HILLMER, ACEA REACH jako zdroj dat—význam pro lidské zdraví v Evropě? Ľubica MURÍNOVÁ, Slovenská zdravotnícka univerzita Practické důsledky přijetí nové Přílohy VIII nařízení CLP Ronald de Groot, EAPCCT REACH dopad pro průmysl—registrace, hodnocení, povolování++ Jan MERVART, Deza Hodnocení nanomateriálů—význam pro průmysl Erwin ANNYS, CEFIC Úloha členského státu a podpora průmyslu Ján ČEPČEK, Ministerstvo hospodárstva SR REACH a předměty Martin MURÍN, Ekotoxikologické centrum REACH REFIT Pavel PROKES, Evropská komise REACH po roce 2018 Erwin ANNYS, CEFIC

Doplňujúce informácie

Rokovací jazyk a tlmočenie
jazykom konferencie je angličtina
Sprievodné akcie

Návazně na REACH konferenci bude pořádán 24.5.2017 seminář zaměřený na management rizik a strategickou orientaci podniku v prostředí zvyšujících se požadavků chemické a související legislativy RMO(a) Training.

Pro společnosti přímo dotčené REACH registrací je připraven praktický seminář „REACH registrace“.

Účastníci konference se můžou zúčastnit návazné akce zdarma.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
reachconference.eu

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Marta Zabloudilová
tel: +420 5 13035888
mobil: +420 734 152492
e-mail: conference@ekotox.eu

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Květnové náměstí 391, 25243, Průhonice, Česko

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Sídlo Tomášikova 10F, 82103, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02 4594 3712
Fax: 02/ 45945223
E-mail: ekotox@ekotox.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

konzultačné a poradenské služby a riadenie projektov na Slovensku aj v zahraničí pre širokú oblasť manažmentu chemických látok, legislatívy REACH, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, hodnotenie zaťaženosti územia a kontaminácie, due dilligence a hodnotenie nebezpečnosti a rizík chemických látok, biocídov, pesticídov, detergentov, prípravkov a výrobkov, zmesí, odpadových vôd, pôd a ďalších matríc

Kurzy na mieru

 • BOZP a PO
  • KBÚ a expozičný scenár
 • Právo a legislatíva
  • chemická legisltíva REACH

Konferencie

 • Európska únia
  • REACH konferencia 2011
 • Životné prostredie
  • Znečistené územia 2011

Poradenstvo

 • Financie a právo
  • chemická legislatíva, klasifikácia nebezpečných chemických látok a zmesí, karty bezpečnostných údajov, správa o chemickej bezpečnosti
 • BOZP a PO
  • posúdenie rizika, prevádzkový poriadok, komplexné zabezpečenie chemickej bezpečnosti podniku
 • Rôzne
  • ochrana vôd, havarijný plán, testovanie odpadových vôd
  • znečistené územia, environmentálne záťaže, ochrana pôd

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Slovensko

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "REACH konferencia 2017", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-281734/reach-konferencia-2017-pruhonice

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel REACH konferencia 2017 "https://www.konferencie.sk/d-281734/reach-konferencia-2017-pruhonice". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Management Live 2018

In Form Slovakia, s.r.o.
Hotel TATRA **** Bratislava

6.6.2018

6.6.2018

179 €
214,80 € s DPH

2. Techsummit 2018

Future Proof s.r.o.
Bratislava

6.6.2018 - 7.6.2018

6.6.2018 - 7.6.2018

130 €
156 € s DPH

3. Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci zamestnanci …

BPM Slovakia, s.r.o.
Bratislava

13.6.2018

13.6.2018

165 €
198 € s DPH

4. GDPR a osobné údaje v panelovej diskusii s 8 odborníkmi

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

14.6.2018

14.6.2018

125 €
150 € s DPH

5. GDPR otázky a odpovede z praxe

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

26.6.2018

26.6.2018

165 €
198 € s DPH