Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Viete, aké zmeny nastávajú v otázke bezpečnosti osobných údajov? Prichádza ďalšia „revolúcia“ v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Pripravte sa vo vašej spoločnosti na nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý so sebou prináša nespočetný rad povinností. V danej problematike GDPR vám pomôžeme sa zorientovať na PP konferenciách, nad ktorými prevzala záštitu predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Program

Odbornú záštitu nad podujatím prevzala predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Soňa Pőtheová

HARMONOGRAM + PROGRAM:

08:30 – 09:00 hod. Registrácia účastníkov s občerstvením
09:00 – 9:10 hod. Otvorenie konferencie
09:10 – 10:30 hod. Predmet, pôsobnosť, nové pojmy, právny základ podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov
10:30 – 12:30 hod. Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby
12:00 – 13:00 hod. Obed formou bufetu
13:00 – 14:45 hod. Bezpečnosť osobných údajov
14:45 – 15:45 hod. Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov
16:00 hod. Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

LEKTORI:

  • Mgr. Irena Hudecová – expertka na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné bohaté skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľa sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP 29 pre oblasť Technológie. Špecializuje sa na bezpečnosť spracúvania osobných údajov, na nastavenie a správnu aplikáciu bezpečnostných opatrení.
  • JUDr. Jakub Uhrinčať- je špecialistom na právnu oblasť ochrany osobných údajov. Svojim klientom v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o., poskytuje komplexnú poradenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov od počiatočného úplného nastavenia systému ochrany osobných údajov v spoločnosti a vypracovania všetkej súvisiacej dokumentácie až po zastupovanie klientov počas celého priebehu kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR. Titul JUDr. získal po obhajobe rigoróznej práce na tému „Povinnosti podnikateľov pri ochrane osobných údajov a prislúchajúce právne vzťahy v obchodnom styku“.
  • JUDr. Marcela Macová, PhD.- absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.
  • JUDr. Pavol Szabo- špecialista ochrany osobných údajov v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o. V oblasti ochrany osobných údajov sa zameriava na právne zabezpečenie ochrany osobných údajov v rámci zmluvnej dokumentácie. Právne poradenstvo poskytuje najmä klientom z oblasti IT zaoberajúcim sa vývojom a licencovaním softvéru.

TERMÍN + MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

DÁTUM MIESTO KONANIA cena s DPH ORGANIZAČNÉ POKYNY
06.12.2017 Bratislava 180 € Hotel Saffron, Školská 5
14.12.2017 Banská Bystrica 180 € Hotel Dixon, Švermova 32
23.01.2018 Žilina 180 € Hotel Holiday Inn, Športová 2
13.02.2018 Košice 180 € DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice
14.03.2018 Bratislava 180 € Hotel Saffron, Školská 5

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
Poradca podnikateľa, profivzdelávanie
Odborný garant
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Partneri

GHS LEGAL advokátska kancelária,

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencie.pp.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Lenka Kupčaková
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 510 415
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Hotel Saffron, Školská 5, 811 07, Bratislava, Slovensko Bratislava III

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-315972/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona-a-nariadenia-europskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-2016-679-gdpr-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR") "https://www.konferencie.sk/d-315972/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona-a-nariadenia-europskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-2016-679-gdpr-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Ako nepriťahovať daňové kontroly

Solitea Slovensko, a.s.
Bratislava, Technopol Business Suite

19.2.2018

19.2.2018

99,17 €
119 € s DPH

2. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu…

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

14.3.2018

14.3.2018

150 €
180 € s DPH

3. Share.Techsummit 2018

Future Proof s.r.o.
Bratislava

15.3.2018

15.3.2018

190 €
228 € s DPH

Video

4. 5 pohľadov na GDPR

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

15.3.2018

15.3.2018

165 €
198 € s DPH

5. E-SHOP: právne správne a efektívne prevádzkovanie v roku 2018

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

22.3.2018

22.3.2018

99 €
118,80 € s DPH