Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Viete, aké zmeny nastávajú v otázke bezpečnosti osobných údajov? Prichádza ďalšia „revolúcia“ v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Pripravte sa vo vašej spoločnosti na nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý so sebou prináša nespočetný rad povinností. V danej problematike GDPR vám pomôžeme sa zorientovať na PP konferenciách, nad ktorými prevzala záštitu predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Program

Odbornú záštitu nad podujatím prevzala predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Soňa Pőtheová

HARMONOGRAM + PROGRAM:

08:30 – 09:00 hod. Registrácia účastníkov s občerstvením
09:00 – 9:10 hod. Otvorenie konferencie
09:10 – 10:30 hod. Predmet, pôsobnosť, nové pojmy, právny základ podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov
10:30 – 12:30 hod. Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby
12:00 – 13:00 hod. Obed formou bufetu
13:00 – 14:45 hod. Bezpečnosť osobných údajov
14:45 – 15:45 hod. Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov
16:00 hod. Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

LEKTORI:

  • Mgr. Irena Hudecová – expertka na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné bohaté skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľa sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP 29 pre oblasť Technológie. Špecializuje sa na bezpečnosť spracúvania osobných údajov, na nastavenie a správnu aplikáciu bezpečnostných opatrení.
  • JUDr. Jakub Uhrinčať- je špecialistom na právnu oblasť ochrany osobných údajov. Svojim klientom v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o., poskytuje komplexnú poradenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov od počiatočného úplného nastavenia systému ochrany osobných údajov v spoločnosti a vypracovania všetkej súvisiacej dokumentácie až po zastupovanie klientov počas celého priebehu kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR. Titul JUDr. získal po obhajobe rigoróznej práce na tému „Povinnosti podnikateľov pri ochrane osobných údajov a prislúchajúce právne vzťahy v obchodnom styku“.
  • JUDr. Marcela Macová, PhD.- absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.
  • JUDr. Pavol Szabo- špecialista ochrany osobných údajov v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o. V oblasti ochrany osobných údajov sa zameriava na právne zabezpečenie ochrany osobných údajov v rámci zmluvnej dokumentácie. Právne poradenstvo poskytuje najmä klientom z oblasti IT zaoberajúcim sa vývojom a licencovaním softvéru.

TERMÍN + MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

DÁTUM MIESTO KONANIA cena s DPH ORGANIZAČNÉ POKYNY
06.12.2017 Bratislava 180 € Hotel Saffron, Školská 5
14.12.2017 Banská Bystrica 180 € Hotel Dixon, Švermova 32
23.01.2018 Žilina 180 € Hotel Holiday Inn, Športová 2
13.02.2018 Košice 180 € DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice
14.03.2018 Bratislava 180 € Hotel Saffron, Školská 5

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
Poradca podnikateľa, profivzdelávanie
Odborný garant
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Partneri

GHS LEGAL advokátska kancelária,

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencie.pp.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Lenka Kupčaková
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 510 415
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-322145/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona-a-nariadenia-europskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-2016-679-gdpr-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR") "https://www.konferencie.sk/d-322145/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona-a-nariadenia-europskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-2016-679-gdpr-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. IT mezi paragrafy

Exponet s.r.o.
Praha 1

14.3.2019

14.3.2019

3 600 Kč
4 356 Kč s DPH

2. Pracovné právo 2019

EU Generation
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

260 €
(0% DPH, cena je konečná)

3. IT medzi paragrafmi

Exponet s.r.o.
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

90 €
108 € s DPH

4. EVOLVE! Masterclass 2019 - umění přitažlivosti

Engage Advisory s.r.o.
Brno

10.4.2019

10.4.2019

5 500 Kč
6 655 Kč s DPH

Video

5. IT vo finančníctve

Exponet s.r.o.
Bratislava

28.5.2019

28.5.2019

60 €
72 € s DPH