Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách. P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa. (4.ročník)

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora BPM Slovakia, s.r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Ako sa samotná vecná ochrana spotrebiteľa (hmotnoprávne problémy, dodržiavanie práva na ochranu spotrebiteľa, súlad konkrétnych klauzúl či praktík s právom) týka upomínacieho konania, exekúcie či konkurzu? Trvá spracovanie žiadosti na oddĺženie fyzických osôb skutočne dlho? Sú záväzky z finančných služieb, resp. voči finančným inštitúciám v niečom – právne alebo fakticky – odlišné od iných pohľadávok v konkurze?

Aké problémy prináša postavenie finančných inštitúcií ako zabezpečených veriteľov v insolvenčných konaniach? Ako je zabezpečená ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku?

Tento ročník nie je priamo zameraný na hmotnoprávne otázky (či je určitá podmienka alebo praktika nekalá, či možno vykonať záložné právo), ale, ako naznačujú vyššie uvedené otázky, skôr už na verejnomocenské donútenie v rámci exekúcie a finančných spotrebiteľov v konkurze. Veľmi nás tiež teší pretrvávajúce partnerstvo a záštita takých uznávaných odborných inštitúcií akými sú Právnická fakulta Trnavskej univerzity a Ústav štátu a práva SAV, ktoré sú zárukou kvalitného a konštruktívneho fungovania diskusného fóra zástupcov akadémie, biznisu, regulácie, dohľadu a spotrebiteľov. Opäť plánujeme konferenciu rozdeliť do dvoch odborných blokov. Prvý sa bude venovať novinkám v exekučnom a konkurznom práve, upomínaciemu konaniu a ochrane spotrebiteľa vo finančných službách. Druhá časť konferencie je zameraná na ochranu spotrebiteľa pri poskytovaní fiančných služieb na diaľku, pri peer-to-peer pôžičkách z pohľadu sudcu, regulátora a podnikateľskej praxe.

Cieľová skupina

Právnici, finančný manažment, manažéri, podnikatelia.

Program

http://www.konferencia-spotrebitel.sk/

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.konferencia-spotrebitel.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing.Silvia Kecerová, PhD.
tel: 0903885252
mobil: 0903885252
e-mail: skecerova@bpm-educat.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Ambrušova 7, Hotel NF Gate One, 82105, Bratislava, Slovensko Bratislava III

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

BPM Slovakia, s.r.o.

Sídlo Bojnická 3, 83401, Bratislava - mestská časť Nové mesto, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/20200078
Fax: 02/33204686
E-mail: bpm@bpm-educat.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách. P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa. (4.ročník)", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-335250/novinky-v-exekucnom-a-konkurznom-prave-upominacie-konanie-a-ochrana-spotrebitela-vo-financnych-sluzbach-p2p-financne-sluzby-a-ochrana-spotrebitela-4-rocnik-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách. P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa. (4.ročník) "https://www.konferencie.sk/d-335250/novinky-v-exekucnom-a-konkurznom-prave-upominacie-konanie-a-ochrana-spotrebitela-vo-financnych-sluzbach-p2p-financne-sluzby-a-ochrana-spotrebitela-4-rocnik-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Žilina

28.11.2017

28.11.2017

120 €
144 € s DPH

2. BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Žilina

29.11.2017

29.11.2017

100 €
120 € s DPH

3. Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku - aktuálne otázky a problémy…

BPM Slovakia, s.r.o.
Bratislava

29.11.2017

29.11.2017

140 €
168 € s DPH

4. Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

4.12.2017

4.12.2017

169 €
202,80 € s DPH

5. Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

5.12.2017

5.12.2017

120 €
144 € s DPH