KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? (aktuálne otázky a aplikačné problémy) 2. ročník

14.2.2018

Bratislava

200 €

240 € s DPH

Nezáväzne objednať

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Nosným obsahom konferencie sú závažné zmeny, ktoré od 1. januára 2018 prináša novela Obchodného zákonníka. Cieľom konferencie je vytvoriť prakticky orientované, užitočné fórum, ktoré prispeje k riešeniu nastolených aplikačných problémov obchodného práva, práva obchodných spoločností, obchodnoprávnych sporov a súdnych konaní.

Na konferencii vystúpia:

 • Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • Mgr.Maroš Fekete (sudca, Okresný súd Bratislava III)
 • JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA (partnerka advokátskej kancelárie PRK Partners, s.r.o.)
 • JUDr. Martin Maliar (Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR)
 • JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (sudkyňa, Najvyšší súd SR)
 • Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. (Ústav štátu a práva SAV)
 • JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D.(partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e|n|w|c advokáti s.r.o.)
 • JUDr. Branislav Pospíšil (partner advokátskej kancelárie Pospíšil & Partners, k.s.)

Obsah konferencie tvoria témy:

 • Novela Obchodného zákonníka z roku 2017
 • Ideové východiská posledných zmien v obchodnom práve"
 • Špekulatívne fúzie
 • Trestnoprávne dôsledky špekulatívnych likvidácií
 • Variácie zodpovednosti orgánov a spoločníkov‎: prípadová štúdia
 • Tzv. faktické štatutárne orgány a ich postavenie po novele
 • Zmeny v postavení štatutárneho orgánu a jeho zodpovednosť
 • Úloha kapitálového fondu
 • Daňovoprávne súvsťažnosti zmien v kapitálových spoločnostiach
 • Osobný bankrot
 • Diskusia

Cieľová skupina

Právnici, manažéri, advokáti.

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(09:00 - 16:30)
Začiatok prezencie
1:00
Uzávierka prihlášok
1.2.2018

Cena

Cena bez DPH
200 €
Cena s 20% DPH
240 € s DPH

Kontaktné údaje

Kontakt
Ing. Ľubica Karetková
tel: 02/20200078
mobil: 0903885252, 0905 172 880
e-mail: bpm@bpm-educat.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Radlinského 27, Hotel Saffron, 811 07, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

BPM Slovakia, s.r.o.

Sídlo Bojnická 3, 83401, Bratislava - mestská časť Nové mesto, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/20200078
Fax: 02/33204686
E-mail: bpm@bpm-educat.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? (aktuálne otázky a aplikačné problémy) 2. ročník", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-360941/konferencia-quo-vadis-obchodne-pravo-aktualne-otazky-a-aplikacne-problemy-2-rocnik-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? (aktuálne otázky a aplikačné problémy) 2. ročník "https://www.konferencie.sk/d-360941/konferencia-quo-vadis-obchodne-pravo-aktualne-otazky-a-aplikacne-problemy-2-rocnik-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora