Diagnostika podniku controlling a logistika / Company diagnostics controlling and logistics

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Hlavné témy

 • Nové trendy v riadení podnikových procesov
 • Plánovanie a controlling
 • Rast a rozvoj podnikov
 • Inovácie v podnikovej diagnostike a controllingu
 • Metódy a techniky diagnostikovania podniku
 • Supply chain manažment – riadenie dodávateľských reťazcov
 • Technológia a inovácie v logistických procesoch
 • Distribúcia a preprava
 • Logistické centrá a skladovanie

Key Topics

 • New trends in company processes
 • Planning and controlling of business processes
 • Organizational growth and dvelopment
 • Methodology and methods in controlling and organizational diagnostics
 • Innovations in organizational controlling and diagnostics
 • Supply chain management and design
 • Technology &Innovation in logistics processes
 • Distribution and transportation
 • Logistics centers and warehouse

Cieľová skupina

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je vzájomná výmena vedeckých informácií, poznatkov a záverov o metodológií diagnostiky podniku, hľadaní optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, ale aj aplikácia nových technológií do logistických procesov.

Konferencia je platformou pre prehlbovanie vzájomných vzťahov medzi vzdelávaním, výskumom a vývojom a praxou. Vytvára priestor pre diskusiu vysokoškolským pedagógom, doktorandom a výskumným pracovníkom ekonomických, logistických a iných príbuzných odborov ako aj vedeckej a odbornej verejnosti.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
diagnostika.uniza.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD.
tel: +421/41/513 3125
e-mail: diagnostika@fpedas.uniza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Univerzitné stredisko Zuberec, Brestová 380, Zuberec, Brestová, Slovensko Tvrdošín

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo Univerzitná 8215/1, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041/513 3125
E-mail: diagnostika@fpedas.uniza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

vzdelávanie

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Žilinská univerzita v Žiline Žilina +421 (0)41 513 5151 vzdelavanie@utc.sk
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline Žilina 415136748 crisis@fbi.uniza.sk
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline Žilina 041/513 3125 diagnostika@fpedas.uniza.sk
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita Žilina 415134454 kral@fria.fri.uniza.sk
Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Žilina 415135521
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Ustav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Žilina 041/513 50 41 ucv@uniza.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Diagnostika podniku controlling a logistika / Company diagnostics controlling and logistics", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-373000/diagnostika-podniku-controlling-a-logistika-company-diagnostics-controlling-and-logistics-vedecka-konferencia-zuberec-brestova

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Diagnostika podniku controlling a logistika / Company diagnostics controlling and logistics "https://www.konferencie.sk/d-373000/diagnostika-podniku-controlling-a-logistika-company-diagnostics-controlling-and-logistics-vedecka-konferencia-zuberec-brestova". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. IT Security Workshop 2019

Exponet s.r.o.
Praha

26.3.2019

26.3.2019

1 000 Kč
1 210 Kč s DPH

2. Pracovné právo 2019

EU Generation
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

260 €
(0% DPH, cena je konečná)

3. IT medzi paragrafmi

Exponet s.r.o.
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

90 €
108 € s DPH

4. EVOLVE! Masterclass 2019

Engage Advisory s.r.o.
Brno

10.4.2019

10.4.2019

5 500 Kč
6 655 Kč s DPH

Video

5. LOG-IN SK 2019

Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
Bratislava

11.4.2019

11.4.2019

bezplatne

Video