Konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2018

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Technická inšpekcia, a.s. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Cieľom jubilejného 10. ročníka konferencie, ktorá sa koná pod záštitou JUDr. Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení, preto organizátor tradične oslovuje renomovaných odborníkov a lektorov v danej oblasti.

Cieľová skupina

 1. manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení,
 2. prevádzkovatelia technických zariadení,
 3. útvary hlavných mechanikov,
 4. špecialisti BOZP,
 5. bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici,
 6. inšpektori práce,
 7. projektanti,
 8. revízni technici,
 9. výrobcovia technických zariadení,
 10. podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov,
 11. servisné firmy,
 12. iní.

Program

Program konferencie 25. apríla 2018 – streda

10.30 Začiatok konferencie

10.30 – 12.00 Otvorenie a blok prednášok  Otvorenie konferencie

 • Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia, a.s.

 Legislatíva v oblasti bezpečnosti technických zariadení

 • Ing. Karol Habina, Národný inšpektorát práce

 Priebeh úrazov spôsobených technickými zariadeniami

 • JUDr. Rudolf Kubica, Inšpektorát práce Žilina

 Diskusia

12.00 – 13.30 Obed, ubytovanie

13.30 – 15.30 Blok prednášok  Legislatíva, ktorá nahradila zákon č. 264/1999 Z. z.

 • Ing. Monika Laurovičová, ÚNMS SR

 Bleskozvody (aktívne verzus klasické)

 • Ing. Michal Horňák, Národný inšpektorát práce

 Elektrostatika a antistatická ochrana v priemysle

 • Ing. Peter Králik, ZTS Elektronika SKS, s.r.o.

 Drony a ich využitie pri kontrole technických zariadení v prevádzke

 • Ing. Juraj Dudáš, UAVONIC, s.r.o.

 Diskusia

15.30 – 16.00 Prestávka

16.00 – 17.30 Blok prednášok  Bezpečnosť strojových zariadení v prevádzke

 • Ing. Róbert Paška, Technická inšpekcia, a.s.

 Bezpečnosť na detských ihriskách a rekreačných športoviskách

 • Ing. Samuel Maljarčik, Technická inšpekcia, a.s.

 Bezpečnosť výťahov

 • Ing. Richard Balluch, Technická inšpekcia, a.s.

 Diskusia

19.00 Večerný raut

Program konferencie 26. apríla 2018 – štvrtok

09.00 – 10.30 Blok prednášok  Technické možnosti zvyšovania bezpečnosti prenosových ciest

 • Ing. Marián Bartoš, Slovenská zváračská spoločnosť

 Nebezpečenstvá a riziká plynúce z prevádzky chladiarenských systémov

 • Ing. Ľubomír Maník, MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o.

 Nepretržitá prevádzka strojov a ochrana zariadení pre výpadkom napájania

 • Ing. Ján Kadlečík, PHOENIX CONTACT, s.r.o.

 Diskusia

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.30 Blok prednášok  Riadenie bezpečnosti technických zariadení v prevádzke

 • Ing. Martin Demčák, Slovnaft, a.s.

 Príčiny havárií technických zariadení – príklady reálnych havárií a metódy zisťovania ich príčin

 • plk. Ing. Pavol Hrdý, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR

 Diskusia

 Záver

12.30 Obed

Doplňujúce informácie

Partneri
 1. Spoluorganizátor

Slovenská zváračská spoločnosť

 1. Generálny partner

SEPS, a.s.

 1. Odborný partner

SPP – distribúcia, a.s.

 1. Hlavný parnter

Nafta, a.s.

 1. Partneri

Veolia Energia Slovensko, a.s. Eustream, a.s.

 1. Mediálni partneri

Education, s.r.o. ATP Journal Strojárstvo/Strojírenství Bezpečná práca Bezpečnosť práce v praxi

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.tisr.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Eva Gazdačková
tel: +421249208100
fax: +421249208160
e-mail: gazdackova@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Hotel Sitno, Vyhne, Slovensko Banská Bystrica

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Technická inšpekcia, a.s.

Sídlo Trnavská cesta 56, 821 01, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/ 49 20 81 00
E-mail: tisr@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001–06 t. č. prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z..

Technická inšpekcia, a.s. je autorizovanou osobou SKTC-169 v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie posudzovania zhody.

Technická inšpekcia, a.s. je notifikovaná osoba podľa práva EU s identifikačným kódom 1354 a má Potvrdenie o notifikácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Technická inšpekcia, a.s. je certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva a certifikáciu osôb akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Technická inšpekcia, a.s. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu vzdelávacej činnosti revíznych technikov, osôb na obsluhu, osôb na opravy a elektrotechnikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a vlastní príslušné oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce.

Referencie (naši top klienti)

 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • SEPS, a.s.
 • ZSE, a.s., Bratislava

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2018", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-376027/konferencia-bezpecnost-technickych-zariadeni-2018-konferencia-vyhne

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2018 "https://www.konferencie.sk/d-376027/konferencia-bezpecnost-technickych-zariadeni-2018-konferencia-vyhne". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Pracovné právo 2019

EU Generation
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

260 €
(0% DPH, cena je konečná)

2. IT medzi paragrafmi

Exponet s.r.o.
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

90 €
108 € s DPH

3. EVOLVE! Masterclass 2019

Engage Advisory s.r.o.
Brno

10.4.2019

10.4.2019

5 500 Kč
6 655 Kč s DPH

Video

4. MEGATRENDY A MÉDIÁ 2019

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Smolenický zámok - Kongresové centrum SAV

16.4.2019 - 17.4.2019

16.4.2019 - 17.4.2019

125 €
150 € s DPH

5. Quo vadis obchodné právo? 3. ročník - aktuálne otázky obchodného práva a práva…

BPM Slovakia, s.r.o.
Bratislava

29.4.2019

29.4.2019

165 €
198 € s DPH