Konkurz a reštrukturalizácia aktuálne v roku 2018

25.4.2018 - 26.4.2018

Trenčín

140 €

168 € s DPH

Nezáväzne objednať

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.

Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Ponúkame vám:

 • Výnimočnú príležitosť získať informácie od vysokokvalifikovaných odborníkov špecializujúcich sa na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií.
 • Široký priestor na diskusiu.
 • Odporúčania skúsených odborníkov z praxe, podrobné vysvetlenia nových pravidiel, dôsledný pohľad na možné súvislosti a riešenia konkurznej a reštrukturalizačnej problematiky.
 • V priebehu 2 dní si účastníci vypočujú viacero prednášok a môžu sa zapojiť do odborných diskusií.
 • 4 prednášky, spoznajú posledné zmeny v zákone o Konkurze a reštrukturalizácii z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.
 • 4 lektori, tešiť sa môžu na špičkový lektorský tím zložený z naslovovzatých odborníkov.

Máte sa veru na čo tešiť!

Cieľová skupina

.

Program

PROGRAM KONFERENCIE, je rozdelený do dvoch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

24.4.2018

 • 09,30 – 10,00 – Registrácia účastníkov
 • 10,00 – 12,00 – I. blok JUDr. Martin Maliar – Sumarizácia zmien v obchodnom a exekučnom práve 2017 – 2018 z pohľadu ministerstva a legislatívy
 • 12,00 – 13,00 – Obed
 • 13,00 – 14,45 – II. Blok JUDr. Branislav Pospíšil – Osobný bankrot – Oddlženie FO
 • 14,45 – 15,00 – Prestávka s občerstvením
 • 15,00 – 17,00 – III. blok JUDr. Boris Tóth – Reštrukturalizácia – ako ďalej?; Poznatky z aplikačnej praxe po novele od 1.3.2017
 • 18,00 – Večerný raut

25.4.2018

 • 09,00 – 12,00 – IV. blok JUDr. Jaroslav Macek
 • 12,00 – Obed s ukončením konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: Miesto konania: 25. – 26. 04. 2017, Trenčín – Trenčín, Hotel Elizabeth

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
-
Začiatok prezencie
9:30
Uzávierka prihlášok
24.4.2018

Cena

Cena bez DPH
140 €
Cena s 20% DPH
168 € s DPH
Poznámka k cene
bez ubytovania, bez galavečera

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
Poradca podnikateľa, profivzdelávanie, Eurokódex
Odborný garant
KPMT, ULPIANUS

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencie.profivzdelavanie.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 41 7053 260
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Hotel Elizabeth ul. Gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín, 911 01, Trenčín, Slovensko Trenčín

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Konkurz a reštrukturalizácia aktuálne v roku 2018", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-376502/konkurz-a-restrukturalizacia-aktualne-v-roku-2018-konferencia-trencin

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Konkurz a reštrukturalizácia aktuálne v roku 2018 "https://www.konferencie.sk/d-376502/konkurz-a-restrukturalizacia-aktualne-v-roku-2018-konferencia-trencin". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora