Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci zamestnanci medzi pracovným a obchodným právom.

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Konferencia je pripravená v spolupráci a pod odbornou záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.

Súbeh pracovnoprávneho a obchodnoprávneho vzťahu členov orgánov obchodných spoločností, ale aj iných právnických osôb prináša v praxi nemalé problémy. Judikatúra sa postupne vyvíja a hoci sa naďalej uvádza, že činnosť člena orgánu spoločnosti nemožno vykonávať v pracovnom pomere, prax prináša často neriešiteľné problémy paralelného postavenie člena orgánu ako zamestnanca a ako člena orgánu. V Českej republike došlo v nedávnom období k zmene v tomto chápaní (nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 190/15 z 13. septembra 2016, rozsudok veľkého senátu Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 z 11. apríla 2018) a je otázne, či podobný vývoj nebadať aj u nás. Podujatie sa preto zameria na riešenie problémov, ktoré sú spojené s pôsobením zamestnanca v orgánoch obchodných spoločností, ich vystupovanie navonok v mene spoločnosti, rozhodovacie procesy členov štatutárnych orgánov v pracovnom práve (rozhodnutia obchodného vedenia a pracovnoprávne opatrenia), vznik, obsah a zánik jednotlivých právnych vzťahov ako aj na ich zodpovednostný režim. Na podujatí sa pozornosť lektorov sústredí aj na prípady, kedy sa obchodnoprávna zodpovednosť za škodu aplikuje aj na zamestnancov ako takých. Vzhľadom na novú právnu úpravu (§ 66 ods. 7 Obchodného zákonníka), účinnú od 1. januára 2018, môžu byť aj riadiaci zamestnanci obchodnej spoločnosti, ktorí nie sú členmi štatutárnych orgánov, vystavení zodpovednosti za škodu, akoby členmi štatutárnych orgánov boli. Známi lektori z oblasti pracovného práva a obchodného práva priblížia problémy, s ktorými sa prax stretáva z oboch pohľadov a radi Vám zodpovedia nastolené otázky.

** Na konferencii vystúpia**

 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. (advokát, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD. (Ústav štátu a práva AV ČR, PRK Partners Praha)
 • Mgr. Daniela Hlobíková (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. (partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e|n|w|c advokáti s.r.o.)
 • JUDr. Jana Palúšová (právnička, VŠZP, a.s.)

Obsah:

 • súbeh pracovnoprávneho a obchodnoprávneho vzťahu pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu,
 • vznik, zmena a zánik pracovného vzťahu a obchodnoprávneho vzťahu člena štatutárneho orgánu,
 • zamestnanci v orgánoch obchodných spoločností,
 • obchodné vedenie a pracovnoprávne úkony – k právomoci členov štatutárnych orgánov v oblasti pracovného práva,
 • odvodové zaťaženie členov orgánov obchodných spoločností,
 • obchodnoprávna zodpovednosť riadiacich zamestnancov.

Cieľová skupina

právnici spoločností, advokáti, manažéri HR, personalisti, HR Business Partneri, riadiaci pracovníci

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.bpm-educat.com

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Ľubica Karetková
tel: +421 2 20200078
mobil: 0905172880
fax: + 421 2 33204686
e-mail: bpm@bpm-educat.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Radlinského 27, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

BPM Slovakia, s.r.o.

Sídlo Mickiewiczova 2, 811 07, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/20200078
Fax: 02/33204686
E-mail: bpm@bpm-educat.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

„Život je dar a ponúka nám výsadu, príležitosť a zodpovednosť, aby sme niečo vrátili tým, že sa staneme lepšími“ Tony Robbins

Tvoríme a organizujeme vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Naše podujatia pripravujeme v radostnej atmosfére pozitívne naladených ľudí, ktorí sa radi postarajú o Vašu pohodu a spokojnosť v atraktívnych priestoroch s bohatým občerstvením, obedom a voňavou kávou.

 • KOMORNÉ PROSTREDIE A INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ÚČASTNÍKA

Podujatia sú vedené v komornej atmosfére, s menším počtom účastníkov. Prináša nám to tak možnosť individuálnej starostlivosti o Váš komfort a vytvára prostredie, v ktorom sa môžete lepšie vzdelávať, prijímať informácie, zdieľať svoje názory, diskutovať, pýtať sa a spoznávať svojich kolegov z praxe.

 • LEKTORI A ODBORNÍCI Z PRAXE

Naši lektori a spíkri patria k najlepším vo svojom odbore. Sú otvorení Vašim otázkam, ochotní diskutovať a zdatní nielen teoreticky, ale chápu tiež zložitosti praxe.

 • PODUJATIA PRIPRAVENÉ NA ZÁKLADE VAŠICH POTRIEB

Všetky podujatia, ktoré pripravujem, vychádzajú z Vašich spätných väzieb, požiadaviek, potrieb a ohlasov. Vaše postrehy a názory zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave našich podujatí. Interné tréningy a školenia pripravíme kdekoľvek, u Vás vo firme alebo v rôznych hotelových zariadeniach na Slovensku. Máme tiež vlastné školiace a tréningové priestory v Bratislave, ktoré tvoria súčasť vzdelávacieho balíčka interných školení. Takže ak si ich objednáte pre svoje tímy, môžete ich uskutočniť u nás a nebudete musieť vynaložiť extra náklady za priestory a občerstvenie. Veľmi si vážime, že sa dobrovoľne rozhodnete prísť (mnohí aj opakovane), alebo objednať si naše služby a stráviť s nami Váš drahocenný čas. Veríme, že to bude pre Vás skutočným prínosom. 
Do skorého videnia Tím BPM Slovakia, s.r.o.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci zamestnanci medzi pracovným a obchodným právom.", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-382762/quo-vadis-pracovne-pravo-clenovia-statutarnych-organov-a-riadiaci-zamestnanci-medzi-pracovnym-a-obchodnym-pravom-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci zamestnanci medzi pracovným a obchodným právom. "https://www.konferencie.sk/d-382762/quo-vadis-pracovne-pravo-clenovia-statutarnych-organov-a-riadiaci-zamestnanci-medzi-pracovnym-a-obchodnym-pravom-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Dane naše každodenné (odborná konferencia pri príležitosti 10. výročia…

sféra, a.s.
Bratislava

165 €
198 € s DPH

2. CEO Fórum Slovensko

EBC-Slovakia s.r.o.
Bratislava

12.2.2019 - 13.2.2019

12.2.2019 - 13.2.2019

599 €
718,80 € s DPH

3. IT mezi paragrafy

Exponet s.r.o.
Praha 1

12.3.2019

12.3.2019

3 200 Kč
3 872 Kč s DPH

4. IT Security Workshop 2019

Exponet s.r.o.
Praha

26.3.2019

26.3.2019

1 200 Kč
1 452 Kč s DPH

5. Pracovné právo 2019

EU Generation
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

260 €
(0% DPH, cena je konečná)