REACH konferencia 2019

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Konferencia REACH 2019 sa koná po 12. krát za účasti odborníkov z rôznych sektorov priemyslu, predstaviteľov štátnej správy a európskych inštitúcií, akademickej obce a ďalších zainteresovaných strán. Legislatíva REACH dosiahla na európskom trhu dôležitý medzník dokončenia registrácie látok nad 1 tonu ročne. Kvalita dokumentácie je však stále výzvou.

Následné clá pre následných užívateľov v dodávateľskom reťazci sú v procese implementácie. Expozičné scenáre a e-SDS sú čoraz častejšie a vytvárajú nové úlohy pre všetkých zúčastnených. Aj proces autorizácie je plne funkčný – kandidátsky zoznam teraz obsahuje celkovo 181 záznamov a autorizáčný zoznam obsahuje 43 jedinečných látok / záznamov. Ďalšie reštrikcie sa uplatňujú prostredníctvom revízie prílohy XVII. Prekrývanie sa REACH nariadenia s ďalšími legislatívnymi nástrojmi je predmetom širokých diskusií. Veľmi dôležité je prehodnocovanie REACH a CLP REFIT (REACH and CLP Review 2017). Hlavné témy:

 • Chemická legislatíva REACH – vplyv a stratégie priemyselných sektorov REACH / CLP
 • REACH Autorizácia
 • REACH & Výrobky
 • REACH vs iné sektory
 • Priemysel vs chemická legislatíva
 • KBÚ / E-KBÚ a expozičné scenáre
 • Naslední užívatelia – povinnosti & komunikácia
 • Kontroly
 • Nástroje a riešenia
 • Chemická legislatíva po roku 2018

Cieľová skupina

zástupcovia výrobcov a dovozcov, manažeri nákupu, manažeri výroby, pracovníci zodpovední za chemický manažment, odborníci OŽP, BOZP…

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
reachconference.eu

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Matej Murín
tel: +421 2 45943712
mobil: +421 903 413711
e-mail: conference@ekotox.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Tomášikova 20, 82102, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Sídlo Tomášikova 10F, 82103, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02 4594 3712
Fax: 02/ 45945223
E-mail: ekotox@ekotox.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

konzultačné a poradenské služby a riadenie projektov na Slovensku aj v zahraničí pre širokú oblasť manažmentu chemických látok, legislatívy REACH, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, hodnotenie zaťaženosti územia a kontaminácie, due dilligence a hodnotenie nebezpečnosti a rizík chemických látok, biocídov, pesticídov, detergentov, prípravkov a výrobkov, zmesí, odpadových vôd, pôd a ďalších matríc

Kurzy na mieru

 • BOZP a PO
  • KBÚ a expozičný scenár
 • Právo a legislatíva
  • chemická legisltíva REACH

Konferencie

 • Európska únia
  • REACH konferencia 2011
 • Životné prostredie
  • Znečistené územia 2011

Poradenstvo

 • Financie a právo
  • chemická legislatíva, klasifikácia nebezpečných chemických látok a zmesí, karty bezpečnostných údajov, správa o chemickej bezpečnosti
 • BOZP a PO
  • posúdenie rizika, prevádzkový poriadok, komplexné zabezpečenie chemickej bezpečnosti podniku
 • Rôzne
  • ochrana vôd, havarijný plán, testovanie odpadových vôd
  • znečistené územia, environmentálne záťaže, ochrana pôd

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Slovensko

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "REACH konferencia 2019", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-384826/reach-konferencia-2019-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel REACH konferencia 2019 "https://www.konferencie.sk/d-384826/reach-konferencia-2019-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. IT Security Workshop 2020

Exponet s.r.o.
Praha

19.3.2020

19.3.2020

1 000 Kč
1 210 Kč s DPH

2. Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

26.3.2020

26.3.2020

169 €
202,80 € s DPH

3. IT mezi paragrafy

Exponet s.r.o.
Praha 1

1.4.2020

1.4.2020

3 600 Kč
4 356 Kč s DPH

4. Document Management Conference

Exponet s.r.o.
Bratislava

7.4.2020

7.4.2020

40 €
48 € s DPH

5. HeRo 2020 - HR efektívne a odborne

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Modra

23.4.2020 - 24.4.2020

23.4.2020 - 24.4.2020

450 €
540 € s DPH