Deň majstrov

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Pravidelná konferencia pre nižších a stredných manažérov vedená formou workshopov, kde nosnou myšlienkou je získanie inšpirácií, návodov na riešenia alebo praktické skúsenosti.

Nielen pre absolventov Školy majstrov, ale aj pre všetkých ostatných majstrov, tímlídrov, supervízorov a stredných manažérov organizujeme jesenný Deň majstrov. Týmto dňom pokračujeme v pravidelnom cykle polročných stretnutí venovanom príprave na zvládnutie čoraz náročnejších podmienok a očakávaní, ktoré sú na majstrov postupne kladené.

Celým dňom budú sprevádzať Róbert Debnár a Henrich Chomist, projektoví manažéri IPA Slovakia, ktorí sa dlhodobo venujú rozvoju majstrov a sú zároveň odbornými garantami programu Škola majstrov vo výrobe. Cenné rady podajú aj hostia z právnickej firmy Samson Partners.

Cieľová skupina

 • majstri,
 • lídri tímov,
 • supervízori,
 • vedúci prevádzok,
 • stredný manažéri.

Program

09:00 – 09:15 OTVORENIE DŇA MAJSTROV

Úvodné slová od moderátorov

09:15 – 10:45 ÚSPEŠNÁ REALIZÁCIA ZMENY

Ako sa pripraviť na „horšie“ časy

11:00 – 12:30 MAJSTER AKO SPOLUPODNIKATEĽ

Spolupodieľať sa na vytvorení návodu, ako z majstra spraviť spolupodnikateľa / workshop

13:30 – 15:00 PRACOVNO- PRÁVNE OKIENKO

Zvýšenie právneho povedomia na manažérskej pozícii – riešenie situácií v súlade s platnou legyslatívou / workshop s právnikom

15:15 – 16:45 RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ MANAŽÉRA

Zadefinovať najčastejšie problémové situácie a získať návody ako ich riešiť (výmena skúseností medzi firmami) / workshop

16:45 – 17:00 ZHRNUTIE DŇA Diskusia s účastníkmi

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
IPA Slovakia
Odborný garant
IPA Slovakia
Strava

Catering má každý účastník zabezpečený počas celej konferencie v rámci účastníckeho poplatku.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.ipaslovakia.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41 23 99 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Kaštieľ Gbeľany s.r.o., Hlavná 140, 013 02, Gbeľany, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421412399090
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Kurzy pre verejnosť

Poskytujeme kompletný program rozvoja pracovníkov od vrcholového manažmentu cez stredný manažment, priemyslových inžinierov a majstrov až po radových pracovníkov vo výrobe alebo v iných oddeleniach.

Naše vzdelávanie je zamerané na praktické riešenie problémov v podniku, individuálny rozvoj človeka, objavovanie vlastného talentu a motiváciu zvnútra. Všetky tréningové a rozvojové programy pre Vás pripravujeme na základe odborných skúseností našich lektorov, ktorí sú dennodenne konfrontovaní s praxou.

Jednotlivé tréningy realizujeme formou otvoreného vzdelávania v našich tréningových centrách podľa aktuálnej ponuky. Na základe požiadavky vieme tréning realizovať formou firemného vzdelávania priamo u Vás s upraveným obsahom tréningu.

Kurzy na mieru

Počas tréningov sa snažíme maximálne využiť Vaše reálne prostredie, v ktorom prebieha výučba. V rámci tréningu sa riešia konkrétne problémy, na ktorých účastníci získajú praktické zručnosti a návod ako riešiť obdobné problémy v budúcnosti.

Prierezovo vieme tému vyskladať z nasledovných oblastí:

 • Strategické inovácie a príležitosti
 • Reštrukturalizácie a reinžiniering
 • Zvyšovanie výkonnosti procesov
 • Najlepšie nástroje priemyselného inžinierstva
 • Rozvoj podnikovej kultúry prostredníctvom softskills

Okrem rozvojových a vzdelávacích programov Vám vieme naše skúsenosti odovzdať aj prostredníctvom poradenstva, koučingu, prípadne ich kombináciou.

Poradenstvo

Analýza potenciálov

Strategické inovácie a príležitosti

Reštrukturalizácie a reinžiniering

Zvyšovanie výkonnosti procesov

 • Optimalizácia logistických procesov
 • Optimalizácia počtu pracovných miest
 • Zlepšovanie dodávateľskej schopnosti
 • Zlepšovanie kvality
 • Znižovanie nákladov na produkt
 • Zvyšovanie produktivity stroja, linky, človeka

Najlepšie praktiky priemyselného inžinierstva

 • Štíhla výroba, Štíhle pracovisko – 5S, Mapovanie toku hodnôt, SMED, Štíhla administratíva, Tímová práca, Systémy údržby, Kalkulácie nákladov, Six Sigma, Ergonomika, Analýza a meranie práce, Dielenské plánovanie a riadenie výroby, Nástroje riadenia kvality, Systémy zlepšovania, Simulácia, Bezpečné pracovisko, Odstraňovanie úzkych miest a obmedzení

Riadenie podnikovej kultúry

 • Nákupné zručnosti
 • Obchodné a predajné zručnosti
 • Rozvoj personálneho oddelenia

Interim manažment

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Česko
 • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • Embraco
 • Boge Elastmetall Slovakia
 • ZF Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • V-Podlahy
 • Ecco Slovakia
 • LKT
 • Fosfa

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Deň majstrov", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-389459/den-majstrov-konferencia-gbelany

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Deň majstrov "https://www.konferencie.sk/d-389459/den-majstrov-konferencia-gbelany". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

Zadaným kritériám nezodpovedá žiadna konferencia.