Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

ZMENY V OBLASTI DANÍ, ÚČTOVNÍCTVA A MIEZD OD 1. 1. 2019

Aj v roku 2018 sme pre vás pripravili sériu regionálnych konferencií, kde vás špičkoví odborníci informujú a zároveň pripravia na najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2019.

Nenechajte si ujsť v závere roka možnosť ozrejmiť si všetky nejasnosti vyplývajúce zo súčasnej a pripravovanej legislatívy, ktoré vám zaručene pomôžu s bezproblémovým prechodom do ďalšieho účtovného obdobia.

Tešíme sa na vás tradične už v Bratislave, Žiline a Košiciach.

ČO VÁM PONÚKA TENTO ROČNÍK KONFERENCIE?

 • Daňové a mzdové poradenstvo na 30 dní
  • Riešte vlastné problémy s odborníkmi aj po skončení konferencie.
 • Možnosť konzultácie vlastných problémov
  • Nájdite to správne riešenie spolu s odborníkmi v rámci diskusie.
 • Bonusové materiály
  • Využívajte praktické pomôcky – kedykoľvek potrebujete.
 • Množstvo praktických príkladov
  • Aplikujte cenné rady odborníkov priamo do svojej praxe.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Program

LEKTORI KONFERENCIE 6.12.2018 Žilina:

 • JUDr. Patrik Benčík,
 • RNDr. Jana Motyčková,
 • Ing. Marcela Bošková, ACCA

PROGRAM KONFERENCIE:

 • 8:00 hod. – 9:00 hod. – Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 9:00 hod. – 9:10 hod. – Otvorenie konferencie
 • 9:10 hod. – 10:00 hod. – Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2019 a zavedenie e-kasy od roku 2019 (Ing. Marcela Bošková, ACCA)
  • virtuálna mena podľa zákona o účtovníctve
  • oceňovanie virtuálnej meny
  • účty účtovej osnovy pre účtovanie transakcií s virtuálnou menou
  • upozornenie na účtovnú závierku za rok 2018 zostavovanú v roku 2019 v súvislosti s virtuálnou menou
  • čo je e-kasa a pre koho bude od roku 2019 povinná
  • prechodné obdobie na zavedenie e-kasy, čo by mal podnikateľ stihnúť
  • čo prinesie e-kasa podnikateľom v praxi
  • čo v prípade, ak podnikateľ nemá internet
 • 10:00 hod. – 11:30 hod. – Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2019 (Ing. Marcela Bošková, ACCA)
  • sadzba DPH 10 %, koho sa týka
  • zrušenie zábezpeky na daň, praktické dosahy
  • zmena definície obratu pre registráciu DPH, zrušenie rozdielneho prístupu pre podnikajúce fyzické a právnické osoby
  • predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy
  • miesto dodania digitálnych služieb
  • zmeny pravidiel pre oslobodenie dodania stavby pri jej predaji, definícia kolaudácie
  • zmeny pri oslobodení prenájmu bytu, rodinného domu či apartmánu
  • tuzemský prenos daňovej povinnosti, zmena pre jednu kategóriu
  • rozšírenie záznamovej povinnosti a fakturácie
  • iné významné zmeny s ohľadom na stav rokovania o novele zákona o DPH v parlamente
 • 11:30 hod. – 12:30 hod. – OBED
 • 12:30 hod. – 13:30 hod. – Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2019 (Ing. Marcela Bošková, ACCA)
  • podmienky oslobodenia 13. a 14. platov
  • zdanenie virtuálnej meny u fyzických osôb – občanov aj živnostníkov
  • zdanenie virtuálnej meny u právnických osôb
  • definícia sídla
  • výdavky podmienené zaplatením – daň z poistenia
  • pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • úľava na dani pre registrované sociálne podniky
 • 13:30 hod. – 14:30 hod. – Zmeny v mzdovej oblasti 2018/2019 (RNDr. Jana Motyčková)
  • Minimálna mzda v r. 2019
   • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
   • Sadzby príplatkov od 1. 1. 2019 a od 1. 5. 2019
  • Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
   • Parametre v r. 2019 – Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
   • Zmeny v dohodách dôchodcov od 1. 11. 2018
   • Zmena podmienky nároku na materské
   • Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
   • Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 1. 11. 2018
   • Úpravy dôchodkového veku
   • Poistné SZČO – parametre v r. 2019
  • Prípadné ďalšie legislatívne zmeny prijaté v NR SR
 • 14:30 hod. – 14:45 hod. – Prestávka s občerstvením
 • 14:45 hod. – 15:30 hod. – Novela daňového poriadku od 1. 1. 2019 (JUDr. Patrik Benčík)
  • Daňová kontrola: začatie, priebeh a prerokovanie protokolu z daňovej kontroly
  • Daň určená podľa pomôcok
  • Modelové situácie daňových kontrol
  • Daňové žaloby a daňové judikáty
  • Daňové trestné činy
  • Zmeny daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2019

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

UPOZORNENIE

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZAHŔŇA

 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • bonusové materiály, ktoré budete mať k dispozícii aj po konferencii – obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • daňové a mzdové poradenstvo počas 30 dní

VSTUPENKU NA KONFERENCIU

si môžete objednať telefonicky na čísle 041/70 53 414 alebo zakúpiť v našom e-shope www.zakon.sk. Cena: 144 € s DPH

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
Poradca podnikateľa, profivzdelávanie

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencie.profivzdelavanie.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 41 7053 260
mobil: +421 918 451 113
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

PALACE HOTEL POLOM P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina, 01001, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019 ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-395914/zmeny-v-oblasti-dani-uctovnictva-a-miezd-od-1-1-2019-konferencia-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019 "https://www.konferencie.sk/d-395914/zmeny-v-oblasti-dani-uctovnictva-a-miezd-od-1-1-2019-konferencia-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. IT Security Workshop 2019

Exponet s.r.o.
Praha

26.3.2019

26.3.2019

1 000 Kč
1 210 Kč s DPH

2. Pracovné právo 2019

EU Generation
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

260 €
(0% DPH, cena je konečná)

3. IT medzi paragrafmi

Exponet s.r.o.
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

90 €
108 € s DPH

4. EVOLVE! Masterclass 2019

Engage Advisory s.r.o.
Brno

10.4.2019

10.4.2019

5 500 Kč
6 655 Kč s DPH

Video

5. MEGATRENDY A MÉDIÁ 2019

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Smolenický zámok - Kongresové centrum SAV

16.4.2019 - 17.4.2019

16.4.2019 - 17.4.2019

125 €
150 € s DPH