Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

ZMENY V OBLASTI DANÍ, ÚČTOVNÍCTVA A MIEZD OD 1. 1. 2019

Aj v roku 2018 sme pre vás pripravili sériu regionálnych konferencií, kde vás špičkoví odborníci informujú a zároveň pripravia na najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2019.

Nenechajte si ujsť v závere roka možnosť ozrejmiť si všetky nejasnosti vyplývajúce zo súčasnej a pripravovanej legislatívy, ktoré vám zaručene pomôžu s bezproblémovým prechodom do ďalšieho účtovného obdobia.

Tešíme sa na vás tradične už v Bratislave, Žiline a Košiciach.

ČO VÁM PONÚKA TENTO ROČNÍK KONFERENCIE?

 • Daňové a mzdové poradenstvo na 30 dní
  • Riešte vlastné problémy s odborníkmi aj po skončení konferencie.
 • Možnosť konzultácie vlastných problémov
  • Nájdite to správne riešenie spolu s odborníkmi v rámci diskusie.
 • Bonusové materiály
  • Využívajte praktické pomôcky – kedykoľvek potrebujete.
 • Množstvo praktických príkladov
  • Aplikujte cenné rady odborníkov priamo do svojej praxe.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Program

LEKTORI KONFERENCIE 7.12.2018 Košice:

 • JUDr. Patrik Benčík,
 • RNDr. Jana Motyčková,
 • Ing. Vladimír Ozimý

PROGRAM KONFERENCIE:

 • 8:00 hod. – 9:00 hod. – Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 9:00 hod. – 9:10 hod. – Otvorenie konferencie
 • 9:10 hod. – 10:00 hod. – Daň z pridanej hodnoty (zmeny od 1. 1. 2019) (Ing. Vladimír Ozimý)
  • Zmeny v oblasti registrácie – pojem obratu, prevod podniku, oneskorená registrácia
  • Zmeny v oblasti bezodplatne dodaného tovaru (§ 8 ods. 3 ZoDPH)
  • Zmeny v oblasti zavedenia jednoúčelových a viacúčelových poukazov
  • Finančný prenájom a pohľad judikatúry ESD – zmeny
  • Dodanie stavby, stavebného pozemku – vymedzenie pojmu prvá kolaudácia, zmena v oblasti stavieb určených na bývanie
  • Nájom nehnuteľnosti po novom
  • Digitálne služby a zmeny od 1. 1. 2019
  • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri špecifických tovaroch v § 69 ods. 12 písm. f) a g) a zmeny od 1. 1. 2019
  • Povinnosť vyhotovenia faktúr
  • Zrušenie platiteľa a odvod DPH podľa § 81 ods. 6 a 7 ZoDPH zo zásob a majetku
 • 10:00 hod. – 11:30 hod. – Daň z príjmov (zmeny od 1. 5., 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019) (Ing. Vladimír Ozimý)
  • 13. a 14. plat
  • Zdanenie virtuálnych mien
  • Pobytové poukazy
  • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
 • 11:30 hod. – 12:30 hod. – OBED
 • 12:30 hod. – 13:30 hod. – Zmeny v oblasti účtovníctva (Ing. Vladimír Ozimý)
  • Účtovanie výroby stavby v jednoduchom účtovníctve od 1. 1. 2019
  • Účtovanie virtuálnych mien a uplatňovanie oceňovania
 • 13:30 hod. – 14:30 hod. – Zmeny v mzdovej oblasti 2018/2019 (RNDr. Jana Motyčková)
  • Minimálna mzda v r. 2019
   • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
   • Sadzby príplatkov od 1. 1. 2019 a od 1. 5. 2019
  • Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
   • Parametre v r. 2019 – Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
   • Zmeny v dohodách dôchodcov od 1. 11. 2018
   • Zmena podmienky nároku na materské
   • Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
   • Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 1. 11. 2018
   • Úpravy dôchodkového veku
   • Poistné SZČO – parametre v r. 2019
  • Prípadné ďalšie legislatívne zmeny prijaté v NR SR
 • 14:30 hod. – 14:45 hod. – Prestávka s občerstvením
 • 14:45 hod. – 15:30 hod. – Novela daňového poriadku od 1. 1. 2019 (JUDr. Patrik Benčík)
  • Daňová kontrola: začatie, priebeh a prerokovanie protokolu z daňovej kontroly
  • Daň určená podľa pomôcok
  • Modelové situácie daňových kontrol
  • Daňové žaloby a daňové judikáty
  • Daňové trestné činy
  • Zmeny daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2019

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

UPOZORNENIE

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZAHŔŇA

 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • bonusové materiály, ktoré budete mať k dispozícii aj po konferencii – obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • daňové a mzdové poradenstvo počas 30 dní

VSTUPENKU NA KONFERENCIU

si môžete objednať telefonicky na čísle 041/70 53 414 alebo zakúpiť v našom e-shope www.zakon.sk. Cena: 144 € s DPH

Kontaktné údaje

Kontakt
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 41 7053 260
mobil: +421 918 451 113
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice, Slovensko Košice I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019 ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-396049/zmeny-v-oblasti-dani-uctovnictva-a-miezd-od-1-1-2019-konferencia-kosice

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019 "https://www.konferencie.sk/d-396049/zmeny-v-oblasti-dani-uctovnictva-a-miezd-od-1-1-2019-konferencia-kosice". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. IT Security Workshop 2019

Exponet s.r.o.
Praha

26.3.2019

26.3.2019

1 000 Kč
1 210 Kč s DPH

2. Pracovné právo 2019

EU Generation
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

260 €
(0% DPH, cena je konečná)

3. IT medzi paragrafmi

Exponet s.r.o.
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

90 €
108 € s DPH

4. EVOLVE! Masterclass 2019

Engage Advisory s.r.o.
Brno

10.4.2019

10.4.2019

5 500 Kč
6 655 Kč s DPH

Video

5. MEGATRENDY A MÉDIÁ 2019

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Smolenický zámok - Kongresové centrum SAV

16.4.2019 - 17.4.2019

16.4.2019 - 17.4.2019

125 €
150 € s DPH