Bezpečnosť technických zariadení 2019

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariaden´í.

Cieľová skupina

MAnažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia technických zariadení, útvary hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici, inšpektori práce, projektanti, revízni technici, výrobcovia technických zariadení, podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov, servisné firmy a iní.

Program

Program konferencie
Bezpečnosť technických zariadení 2019

Streda 14. máj 2019

11.00 Začiatok konferencie

11.00 – 12.30 Otvorenie a blok prednášok  Otvorenie konferencie

 • Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia, a.s.

 Legislatíva v oblasti BOZP a skúsenosti z aplikačnej praxe

 • JUDr. Romana Hurtuková, PhD., MPSVR SR

 Skúsenosti z výkonu trhového dohľadu

 • Ing. Daniela Gecelovská, Národný inšpektorát práce

 Diskusia

12.30 – 13.30 Obed, ubytovanie

13.30 – 15.30 Blok prednášok  Vplyv výroby a prevádzky konštrukcií na ich spoľahlivosť a bezpečnosť

 • Ing. Ľuboš Mráz, PhD., Slovenská zváračská spoločnosť

 Úvod do problematiky zariadení do výbuchu (ATEX I. a II.)

 • Ing. Ján Vencel, Technická inšpekcia, a.s.

 Implementácia štandardov ATEX na prevádzke čpavok 4

 • Ing. Jaroslav Széplaky, Duslo Šaľa

 Využite dronov na vizuálne a termálne inšpekcie technických zariadení

 • Juraj Dudáš, Slovenská asociácia bezpilotných prostriedkov a systémov

 Diskusia

15.30 – 16.00 Prestávka

16.00 – 18.00 Blok prednášok  Bezpečnosť strojových zariadení v prevádzke

 • Ing. Róbert Paška, Technická inšpekcia, a.s.

 Bezpečnosť na detských ihriskách a rekreačných športoviskách

 • Ing. Samuel Maljarčik, Technická inšpekcia, a.s.

 Iný prístup k bezpečnosti

 • Ing. Juraj Lipták, Západoslovenská distribučná, a.s.

 Diskusia

19.00 Večerný raut

Štvrtok 15. máj 2019

09.00 – 10.30 Blok prednášok  Preventívne opatrenia pri prevádzke technických zariadení

 • Ing. Martin Demčák, Slovnaft, a.s.

 Rozbor zistených nedostatkov pri výkone OP a OS a identifikácia ich príčin

 • Ivan Orth a Ladislav Hnilica, eustream, a.s.

 Osvetlenie národného štadióna

 • Ing. Roland Páleník, Philips

 Diskusia

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.30 Blok prednášok  Požiare technických zariadení

 • npor. Ing. Pavol Dubaj, Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov

 Príčiny havárií technických zariadení – príklady reálnych havárií a metódy zisťovania ich príčin

 • plk. Ing. Pavol Hrdý, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR

 Diskusia

 Záver

12.30 Obed

Doplňujúce informácie

Rokovací jazyk a tlmočenie
slovenčina
Organizačný garant
JUDr. Vladimír Jurík
Odborný garant
Ing. Jiří Kurka
Strava

Strava • raňajky a obedy pre účastníkov konferencie sú zahrnuté v účastníckom poplatku • večera je v rámci večerného rautu

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.tisr.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Iveta Koczmanová
tel: +421 2 49208100
mobil: +421 918 707 574
fax: +421 2 49208160
e-mail: koczmanova@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

Ubytovanie vo Wellness Hotel Chopok ****
nie je zahrnuté v účastníckom poplatku a
účastníci konferencie si ubytovanie rezervujú a platia individuálne !

Ubytovanie • izba (obsadená 1 alebo 2 osobami) – 99,90 EUR s DPH/noc • rodinná izba (obsadená 3 alebo 4 osobami) – 161,10 EUR s DPH/noc

Vstup do wellness centra (sauny a bazén) je pre účastníkov konferencie v cene ubytovania.

V deň príchodu je možné obsadiť izbu po 14.00 hod., v deň odchodu treba izbu uvoľniť do 10.00 hod.

Rezervácia ubytovania Účastníci konferencie majú možnosť rezervovať si ubytovania priamo prostredníctvom on-line rezervačného systému, a to nasledovným spôsobom: • otvorenie webovej stránky www.hotelchopok.sk • vyplnenie všetkých potrebných údajov v rezervačnom formulári • do kolónky „PROMO KOD“ zadanie kódu: BTZ

Poznámka: Pod týmto kódom sa účastníkom konferencie zobrazí špeciálna dohodnutá cena a dostanete potvrdenie so službami, ktoré sú zahrnuté v cene.

Kontakt na Wellness Hotel Chopok **** Demänovská Dolina 20 031 01 Liptovský Mikuláš

rezervacie@hotelchopok.sk Tel.: 00421 / 911 / 611 386 Tel.: 00421 / 917 / 394 510 Tel.: 00421 / 44 / 559 14 90

GPS súradnice hotela: N: 49.019817 E: 19.576896

Miesto konania

Wellness hotel Chopok, Demänovská dolina 20, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovensko Liptovský Mikuláš

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Technická inšpekcia, a.s.

Sídlo Trnavská cesta 56, 821 01, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/ 49 20 81 00
E-mail: tisr@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001–06 t. č. prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z..

Technická inšpekcia, a.s. je autorizovanou osobou SKTC-169 v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie posudzovania zhody.

Technická inšpekcia, a.s. je notifikovaná osoba podľa práva EU s identifikačným kódom 1354 a má Potvrdenie o notifikácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Technická inšpekcia, a.s. je certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva a certifikáciu osôb akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Technická inšpekcia, a.s. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu vzdelávacej činnosti revíznych technikov, osôb na obsluhu, osôb na opravy a elektrotechnikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a vlastní príslušné oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce.

Referencie (naši top klienti)

 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • SEPS, a.s.
 • ZSE, a.s., Bratislava

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Bezpečnosť technických zariadení 2019", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-401196/bezpecnost-technickych-zariadeni-2019-konferencia-liptovsky-mikulas

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Bezpečnosť technických zariadení 2019 "https://www.konferencie.sk/d-401196/bezpecnost-technickych-zariadeni-2019-konferencia-liptovsky-mikulas". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Vysoké Tatry - Podbanské

16.9.2020 - 18.9.2020

16.9.2020 - 18.9.2020

280 €
336 € s DPH

2. EPI Konferencia: Verejné obstarávanie 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

24.9.2020 - 25.9.2020

24.9.2020 - 25.9.2020

240 €
288 € s DPH

3. EPI konferencia: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 …

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

28.9.2020 - 29.9.2020

28.9.2020 - 29.9.2020

300 €
360 € s DPH

4. e-learnmedia CAFÉ 2020 - konferencia o digitálnom vzdelávaní

e-learnmedia, s.r.o.
Bratislava

1.10.2020

1.10.2020

119 €
142,80 € s DPH

5. EPI Konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

12.10.2020 - 13.10.2020

12.10.2020 - 13.10.2020

240 €
288 € s DPH