MEGATRENDY A MÉDIÁ 2019

16.4.2019 - 17.4.2019

Smolenický zámok - Kongresové centrum SAV

125 €

150 € s DPH

Nezáväzne objednať

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Cieľom konferencie je prezentácia a transfer aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflektujú médiá a s nimi spojené súčasné trendy.

Tohtoročná téma „Digital Universe“ ponúkne priestor na diskusiu v štyroch sekciách zameraných na súčasné mediálne trendy, ich vplyv a dôsledky na mediálny trh.

Sekcia 1: “Across the Universe” / Media Production Sekcia 2: “Lost in (Hyper)Space” / Media Education, Literacy and Language Sekcia 3: “No Man’s Sky” / Playful Media Sekcia 4: “Interstellar” / Innovative Marketing and Advertising Practices

Cieľová skupina

Riaditelia a zástupcovia médií, zamestnanci vedecko-výskumných inštitúcií, akademickí pracovníci, marketingoví manažéri a učitelia so zameraním na médiá a mediálnú výchovu

Program

Program konferencie bude rozdelený do jednotlivých sekcií zameraných na diskusiu o súčasných mediálnych trendoch, ich vplyve a dôsledkoch na mediálny trh. Cieľom je diskutovať o tom, ako ovplyvňujú mediálnu kultúru a preferencie publika, o kultúrnych, technologických a ekonomických aspektoch mediálnej produkcie, o novom type publika, jeho správaní, preferenciách, ale aj o vlastníctve médií, mediálnych oligarchoch a mediálnej manipulácii.

Pozornosť bude venovaná aj falošným správam a spôsobom, ako ich odhaliť, ako sa vyvarovať dezinformáciám a ako odlíšiť spravodajstvo od propagandy. Sekcia venovaná digitálnym hrám bude zameraná na herný priemysel, využitie digitálnych hier na edukáciu, ako aj súčasné aspekty digitálnych a online hier.

Súčasťou bude aj sekcia venovaná marketingu a marketingovej komunikácii, tentokrát zameraná na aspekty 21. storočia, vplyv na spotrebiteľské správanie v kontexte zelených inovácií, ochrany životného prostredia, zmeny spotrebiteľského správania a etický marketing ako nástroj na záchranu planéty pred plastovým odpadom.

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(9:00) -
Začiatok prezencie
8:00
Uzávierka prihlášok
29.3.2019 (pre vystavovateľov 29.3.2019)

Cena

Cena bez DPH
125 €
Cena s 20% DPH
150 € s DPH
Poznámka k cene
cena platí pre aktívnu účasť s publikovaním príspevku v zahraničnom zborníku (spoluautor platí 70 eur), v prípade publikovania príspevku v domácom zborníku je cena za aktívnu účasť 100 eur (spoluautor platí 50 eur)

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Odborný garant
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Fakutla sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Ústav politických vied SAV, Poľská akadémia vied, Centrum pre inovácie, technologický transfer a rozvoj Sliezkej

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
fmk.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.
e-mail: megatrends-media@fmk.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Zámocká 1/18, Smolenice, 919 04, Smolenický zámok - Kongresové centrum SAV, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 5565 424, 5565 402
Fax: 033 5503 236
E-mail: fmkucm@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Fakulta poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sa vypracovala na rešpektovanú inštitúciu, ktorá udržiava čulé kontakty so zahraničnými univerzitami a aktívne prispieva do diskusie o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Vysokoškolské štúdium

 • bakalárske
  • Humanitné vedy a umenie
   • Masmediálne štúdiá
 • magisterské
  • Humanitné vedy a umenie
   • Masmediálne štúdiá
 • doktorandské
  • Humanitné vedy a umenie
   • Masmediálne štúdiá

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "MEGATRENDY A MÉDIÁ 2019", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-402320/megatrendy-a-media-2019-vedecka-konferencia-smolenicky-zamok-kongresove-centrum-sav

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel MEGATRENDY A MÉDIÁ 2019 "https://www.konferencie.sk/d-402320/megatrendy-a-media-2019-vedecka-konferencia-smolenicky-zamok-kongresove-centrum-sav". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora