DANE A ÚČTOVNÍCTVO POD LUPOU V ROKU 2019

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

O KONFERENCII:

 • Už začiatkom júna vás spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na obľúbenú 3-dňovú konferenciu do Grand hotela Permon vo Vysokých Tatrách, kde vás skúsení daňoví poradcovia Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy prevedú zákutiami a najhorúcejšími témami v oblasti daní a účtovníctva v roku 2019.
 • Ako každý rok, tak aj tentoraz sa môžete tešiť na unikátne zostavený program, v rámci ktorého nebude chýbať prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v DPH a DZP od 1. 1. 2019. Vzhľadom na to, že v tomto roku prináša novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice nemalé zmeny, venujeme pozornosť aj príprave na systém e-Kasa, na ktorý musia už od 1. 7. 2019 prejsť všetci podnikatelia.
 • V priebehu 3 dní sa dozviete všetky potrebné informácie o:
  • legislatívnych novinkách v DPH a DzP,
  • význame nového systému e-Kasa pre podnikateľa a zákazníka,
  • výnimkách zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému e-Kasa,
  • požiadavkách na pokladnicu e-Kasa alebo cestovných náhradách v roku 2019.

ČO VÁS ČAKÁ NA KONFERENCII?

3 dni plné praktických prednášok Program vedený špičkovými daňovými poradcami Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní Relax v jednom z najlepších wellness hotelov pod Tatrami

PODUJATÍM VÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ:

 • Ing. Vladimír Ozimý – Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.
 • Ing. Soňa Ugróczy – Daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

CENNÍK

V cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne.

Varianty vstupeniek s plnou penziou (len pre ubytovaných hostí) Cena s DPH
3. – 5. 6. 2019 s plnou penziou 312 eur
3. – 4. 6. 2019 s plnou penziou 228 eur
4. – 5. 6. 2019 s plnou penziou 228 eur
Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania Cena s DPH
3. – 5. 6. 2019 bez ubytovania 336 eur
3. 6. 2018 bez ubytovania 144 eur
4. 6. 2018 bez ubytovania 144 eur
5. 6. 2018 bez ubytovania 144 eur

ČO ZAHŔŇA ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa:

 • rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe (počas konferencie)
 • občerstvenie počas celého dňa
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk
 • videoškolenie k danej problematike
 • Bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odpovedáme počas 30 dní na vaše otázky

Pobyt s ubytovaním na 2 noci zahŕňa navyše:

 • neobmedzený vstup do wellnesscentra (v deň odchodu: 1× vstup do 16:00 hod.)
 • 1× masáž zdarma v hodnote 10 € (25 min.) – zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva)
 • plná penzia formou švédskych stolov nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy),
 • k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie,
 • parkovanie ďalšie doplnkové služby (stolný tenis, šípky, biliard, neobmedzený vstup do fitness…)

Cieľová skupina

Program

3. 6. 2019 – 1. deň konferencie

9:30 hod. – 16:00 hod.

Cestovné náhrady komplexne z pohľadu zákona o cestovných náhradách, Dzp a DPH

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

 • definícia zamestnanca a zamestnávateľa na účely zákona o cestovných náhradách
 • zadefinovanie základných pojmov pre správne posúdenie nároku na cestovné náhrady (pracovná cesta)
 • definícia cestovných náhrad – princíp obligatórnych a fakultatívnych náhrad
 • prerušenie pracovnej cesty
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste
 • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste
 • používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • náhrady pri výkone práce v zahraničí
 • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej
 • fyzickej alebo právnickej osobe
 • cestovné náhrady vyplácané spoločníkovi a konateľovi
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • poskytovanie preddavku
 • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
 • splatnosť náhrad
 • posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste
 • právo na odpočet DPH pri pracovných cestách, prevádzkovanie služobného bytu na pracovných cestách a právo na odpočet DPH; riziká z predaja služobného bytu z pohľadu DPH a dane z príjmov
 • DPH pri zahraničnej pracovnej ceste, refundácia dane a právo na daňový výdavok
 • väzba cestovných náhrad na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, zdaniteľný príjem zamestnanca)
 • úhrada nákladov na pracovnú cestu za tretiu osobu a daňová uznateľnosť výdavkov (riziká s takto nastavenými zmluvnými podmienkami)
 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca)
 • úhrada výdavkov nad rozsah vymedzený v zákone o cestovných náhradách – daňová uznateľnosť u zamestnávateľa
 • účtovanie cestovných náhrad (vznik záväzku voči zamestnancovi a vznik rezervy)

4. 6. 2019 – 2. deň konferencie

8:30 hod. – 16:00 hod.

Doobeda: Aplikačné zmeny v zákonoch o DZP, účtovníctve a ERP

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019

 • rekreačné poukazy a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca
 • daňový bonus od 1. 4. 2019
 • poskytnutie ubytovania pre zamestnanca a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca
 • daňová úľava pri sociálnych podnikoch
 • daňovo uznané výdavky po zaplatení a zmeny od 1. 1. 2019
 • ostatné zmeny

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2019 a zmeny v roku 2018

 • virtuálne meny
 • zavedenie kapitálových fondov z príspevkov (účtovný, daňový a právny aspekt s poukázaním na riziko prevodu nerozdelených ziskov z rokov 2017 a neskôr do ostatných kapitálových fondov)
 • ostatné zmeny

Zmeny v ERP vo vzťahu zavedenia e-kasy od 1. 1. 2019

 • kto je povinný a ako to bude fungovať a odkedy
 • e-kasa a jednoúčelové poukazy od 1. 10. 2019
 • obsah pokladničného dokladu vyhotovený podnikateľom a povinnosť vyhotovenia

Popoludní: Aplikačné problémy zákona o DPH po 1. 1. 2019

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

 • nová úprava definície obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7)
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9)–pozor na darovacie zmluvy pri nehnuteľnostiach po 1. 1. 2019
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby (§ 38) – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov (§ 38 ods. 5)
 • výpočet koeficientu podľa § 50 v nadväznosti na novelu DPH
 • zaviedla sa nová úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku (§ 54d), použitie na firemné aj súkromné účely – napr. osobné autá pri paušalizácii 80:20 (povinné knihy jázd?), obdobie na vrátenie DPH je 5 rokov aj z majetku obstaraného pred 1. 1. 2019
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra, t. j. doklad z ERP [§ 69 ods.12 písm. f) a g)]
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte) – tovar s inštaláciou a montážou, služby v treťom štáte, služby na nehnuteľnostiach mimo SR a podobne
 • ubytovacie služby v sadzbe dane 10 % (ubytovanie s raňajkami, pobytové balíčky, polpenzia)
 • zaujímavé rozsudky vo väzbe na DPH (predaj tovaru za symbolickú cenu, paušálne služby a odpočet DPH, náležitosti faktúr a odpočet DPH, predaj tovaru do EÚ a nepriznanie oslobodenia z dôvodu neúplnej CMR, zmiznutý dodávateľ)
 • diskusia

5. 6. 2019 – 3. deň konferencie

8:30 hod. – 16:00 hod.

Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

I. blok: Nehnuteľnosti a daňový režim DPH – zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby

Predaj/kúpa nehnuteľností:

 • správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri predaji/kúpe

obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností po 1. 1. 2019 (napr. byt, rodinný dom, apartmán)

 • spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely – oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľností
 • rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby na zrekonštruované nehnuteľnosti (upozornenie na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)
 • čo sa rozumie pod pojmom porovnateľná stavba na voľnom trhu pred začatím stavebných prác (je vždy potrebný znalecký posudok?)
 • posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľnosti, kedy možno predať nehnuteľnosť s oslobodením od dane [kto spĺňa podmienky po 1. 1. 2019?; kedy predať s DPH na strane predávajúceho?; kedy s prenesením daňovej povinnosti na kupujúceho?; predaj multifunkčných centier (obchody, kancelárie + byty)]?
 • praktické príklady pri predaji/kúpe nehnuteľností skolaudovaných v minulosti a predávaných/kupovaných po 1. 1. 2019
 • predaj bytov po 1. 1. 2019, ak bol z nich uplatnený v minulosti odpočet DPH, resp. odpočet DPH z rekonštrukcie – zmena účelu použitia investičného majetku podľa § 54

Nájom nehnuteľností, a to kancelárií, bytov, rodinného domu, nájom apartmánu alebo ich častí po 1. 1. 2019:

 • obmedzenie práva voľby, zdanenie prenájmov nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v novom podľa § 38 ods. 5
 • daňový režim pri prenájme bytov (na účely kancelárií), rodinných domov na účely podnikania, apartmánov na účely krátkodobého, resp. dlhodobého nájmu
 • upozornenie na prechodné ustanovenie DPH – dodatky k „starým nájomným zmluvám“
 • odpočet DPH na strane prenajímateľa pri oslobodenom prenájme
 • koeficient pri prenájme nehnuteľností – koho sa týka po 1. 1. 2019
 • prenájom nebytových priestorov (kancelárií) – fakturácia energií, nájomného
 • povinnosť vrátiť DPH pri zmene účelu používania investičného majetku – § 54 zákona o DPH
 • vzniká nárok na odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pri rekonštrukcii, ak je prenájom oslobodený od dane? a iné riziká odpočtu DPH

II. blok: Praktické príklady pre uplatnenie pravidiel DPH

 • predmet dane v tuzemsku
 • správne určenie miesta dodania zdaniteľných obchodov pre tovar a služby
 • vznik daňovej povinnosti (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
 • základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
 • oprava základu dane v tuzemsku/do zahraničia (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
 • predaj tovaru do EÚ (preukázanie oslobodenia, správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti)
 • splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (upozornenie na časté chyby formou príkladov)
 • riziká spojené s dovozom a vývozom tovaru z pohľadu DPH
 • osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverscharge a iné)
 • odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné), fakturačné lehoty
 • najčastejšie chyby pri vykazovaní v tlačivách DPH (daňové priznanie, súhrnný výkaz)
 • diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Kontaktné údaje

Kontakt
tel: +421 41 70 53 414
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE

Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Grand Hoteli Permon.

Varianty ubytovania v závislosti od počtu nocí a počtu účastníkov na izbe sú nasledovné:

Počet osôb Ubytovanie na 2 noci 3. – 5. 6. 2019 Ubytovanie na 1 noc 3. – 4. 6. 2019 alebo 4. – 5. 6. 2019
Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 154,70 € s DPH/osoba 89 € s DPH/osoba
Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 194,70 € s DPH/osoba 109 € s DPH/osoba
 • Uvedený pobyt je možné predĺžiť o ďalšiu noc za doplatok 73,95 €/za osobu na noc.

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese firmy@hotelpermon.sk.

Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné spraviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Miesto konania

Podbanské, Vysoké Tatry • Grand Hotel Permon****, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovensko Poprad

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "DANE A ÚČTOVNÍCTVO POD LUPOU V ROKU 2019", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-402534/dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-v-roku-2019-konferencia-vysoke-tatry-podbanske

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel DANE A ÚČTOVNÍCTVO POD LUPOU V ROKU 2019 "https://www.konferencie.sk/d-402534/dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-v-roku-2019-konferencia-vysoke-tatry-podbanske". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Vysoké Tatry - Podbanské

16.9.2020 - 18.9.2020

16.9.2020 - 18.9.2020

280 €
336 € s DPH

2. EPI Konferencia: Verejné obstarávanie 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

24.9.2020 - 25.9.2020

24.9.2020 - 25.9.2020

240 €
288 € s DPH

3. EPI konferencia: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 …

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

28.9.2020 - 29.9.2020

28.9.2020 - 29.9.2020

300 €
360 € s DPH

4. EPI Konferencia: Odpadové hospodárstvo 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Jasná

12.10.2020 - 13.10.2020

12.10.2020 - 13.10.2020

240 €
288 € s DPH

5. EPI Konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

12.10.2020 - 13.10.2020

12.10.2020 - 13.10.2020

240 €
288 € s DPH