KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA 2019

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

O KONFERENCII:

 • Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca Podnikateľa vás pozýva na IV. ročník prestížnej odbornej EPI konferencie, ktorá ponúka unikátny prierez aktuálne najdiskutovanejšími témami konkurzného práva.
 • Rovnako ako pri predošlých ročníkoch, aj tentoraz sa bude niesť program v duchu teoretických a praktických poznatkov od skúsených odborníkov z praxe, ktorí vám poradia napríklad v otázke výberu najvýhodnejšieho právneho inštitútu či správneho postupu veriteľa a dlžníka v prípade existencie pohľadávky.
 • V rámci 2-dňového podujatia vám poskytneme rozsiahly priestor na otvorenú diskusiu k problematike konkurzu a reštrukturalizácie, podrobné vysvetlenie nových pravidiel alebo hľadanie možných riešení najčastejšie sa vyskytujúcich problémov.
 • Počet schválených kreditných bodov oznámime čoskoro.

PODUJATÍM VÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ:

 • doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. – Predseda krajského súdu v Banskej Bystrici,
  • Právnickú prax začal v oblasti aplikovaného výskumu na Ústave hospodárskeho práva v Bratislave. Neskôr sa venoval rozhodovaniu hospodárskych sporov v orgánoch hospodárskej arbitráže. Od roku 1992 pôsobí na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako predseda senátu. Zároveň je predsedom odvolacieho senátu a zameriava sa najmä na agendu konkurzov. Externe pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členom redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokátskej komory a členom komisií pre doktorandské a habilitačné konanie. Prednáša pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, Slovenskú advokátsku komoru, Združenie správcov Slovenskej republiky a na domácich a zahraničných konferenciách. Ako člen rekodifikačnej komisie pre civilné procesné právo sa zúčastňoval prác pri príprave nových procesných kódexov. Bol vedúcim riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých úspešných projektov. Je autorom niekoľkých monografií, najmä komentárov z oblasti konkurzného práva, spoluautorom komentára Obchodného zákonníka a autorom viac ako päťdesiatich vedeckých a odborných článkov.
 • JUDr. Branislav Pospíšil- Pospíšil & Partners, k.s., advokát
  • Spoločník kancelárie Pospíšil & Partners, k. s., ktorá sa venuje poradenskej činnosti v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva a konkurzného práva, pozemkového práva, administrovaniu konkurzných konaní a reštrukturalizačných konaní. V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.
 • JUDr. Danica Birošová- Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín
  • Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.
 • JUDr. Jaroslav Macek- Predseda Okresného súdu Žilina
  • Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. V roku 2001 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. V roku 2003 sa stal sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 predsedom Okresného súdu Žilina. Zároveň externe pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, kde vyučuje najmä obchodné právo. Je tiež externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Venuje sa aj lektorskej a prednáškovej činnosti pre rôzne inštitúcie, ako napr. Daňové riaditeľstvo SR, Inštitút vzdelávania konkurzných správcov, advokátov a ďalšie vzdelávacie agentúry.

VSTUPENKU NA KONFERENCIU

Varianty vstupeniek Cena s DPH
Vstupenka s večerným rautom: 192 eur
Vstupenka bez večerného rautu: 168 eur
 • V cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne. Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hoteli Elizabeth Trenčín.

ČO ZAHŔŇA ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • bezplatný prístup na 6 mesiacov na pripravovaný portál www.bezpecnostvpraxi.sk
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk
 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odpovedáme počas 30 dní na vaše otázky

Cieľová skupina

.

Kontaktné údaje

Kontakt
tel: +421 41 70 53 414
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Hotel Elizabeth Trenčín, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín, Trenčín, Slovensko Trenčín

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA 2019", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-402538/konkurz-a-restrukturalizacia-2019-konferencia-trencin

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA 2019 "https://www.konferencie.sk/d-402538/konkurz-a-restrukturalizacia-2019-konferencia-trencin". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. ENVIRO konferencia 2019 – 6.ročník

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

24.10.2019

24.10.2019

169 €
202,80 € s DPH

Video

2. Bezpečnosť a dostupnosť dát

Exponet s.r.o.
Bratislava

24.10.2019

24.10.2019

60 €
72 € s DPH

3. ENVIRO konferencia 2019 – 6.ročník

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

24.10.2019

24.10.2019

169 €
202,80 € s DPH

4. Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru - predpoklady a…

BPM Slovakia, s.r.o.
Bratislava

5.11.2019

5.11.2019

95 €
114 € s DPH

5. Management pohľadávok 2019

EU Generation
Bratislava

19.11.2019 - 20.11.2019

19.11.2019 - 20.11.2019

460 €
552 € s DPH