GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2019

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

GDPR verzus aplikačná prax

 • Poznáte aktuálne najčastejšie chyby firiem pri spracúvaní osobných údajov?
 • Viete, na čo sa úrad spravidla zameriava a aké sankcie vám hrozia v prípade, že porušíte niektoré z pravidiel?
 • Aké sú vaše práva a povinnosti a naopak práva kontrolného orgánu? – Zníži sa vám trest, ak sa v prípade vlastného pochybenia udáte sami? – Čo sa chystá, pripravuje v zákone v najbližších 5 rokoch?
 • Ako postupovať pri prenose osobných údajov do tretích krajín?
 • A čo digitálny svet?
 • Aké nám aktuálne hrozia riziká a ako sa pred únikom dôležitých dát efektívne chrániť?

O KONREFENCII

Európske „revolučné“ nariadenie GDPR prinieslo dosiaľ najvýraznejšie zmeny do oblasti spracúvania osobných údajov. Od mája 2018 tak vznikli firmám nielen nové povinnosti, ale najmä problémy vyplývajúce z nejednotnosti názorov, ako jednotlivé ustanovenia správne uplatniť v praxi.

Aj tieto a ďalšie praktické informácie vám prináša pripravovaný II. ročník prestížnej EPI konferencie od spoločnosti Poradca podnikateľa. Tešiť sa môžete na kvalitný odborný program prepojený s reálnymi skúsenosťami Úradu na ochranu osobných údajov a popredných spoločností na Slovensku.

 • – –

Cieľová skupina

.

Program

4. 6. 2019 – 1. deň konferencie

 • 9:30 hod. – 10:30 hod.
  • Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 10:30 hod. – 10:40 hod.
  • Otvorenie konferencie
 • 10:40 hod. – 11:20 hod.
  • Ro©k GDPR – čo priniesol (Mgr. Irena Hudecová – Inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR program, JUDr. Lucia Bezáková – Odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov Úradu na ochranu osobných údajov SR)
 • 11:20 hod. – 11:50 hod.
  • Implementácia GDPR v praxi (Ing. Martin Kuľhavý – PROENERGY, s. r. o, data protection officer)
 • 11:50 hod. – 13:00 hod.
  • Obed
 • 13:00 hod. – 13:30 hod.
  • Názov prednášky doplníme čoskoro (ESET, spol. s r.o.)
 • 13:30 hod. – 14:00 hod.
  • Je ochrana osobných údajov technickou alebo právnou disciplínou? (Ing. Ivan Makatura, CRISC IBM Security Services, executive consultant)
 • 14:00 hod. – 14:20 hod.
  • Falošné objednávky a ovládnutie počítača (Mgr. Ladislav Bačo, Bezpečnostný analytik CSIRT.SK)
 • 14:20 hod. – 14:40 hod.
  • Oznámenie bezpečnostného incidentu – „GDPR (zákon)“ – verzus – „Zákon o KB“ (Michal Korytko, Generálny štátny radca)
 • 14:40 hod. – 15:00 hod.
  • Coffee break
 • 15:00 hod. – 17:00 hod.
  • Panelová diskusia

5. 6. 2019 – 2. deň konferencie

 • 9:00 hod. – 9:25 hod.
  • GDPR v informačných systémoch (Marek Kaman – Solitea Česká republika, a.s., manažér vývoja ERP systémov Money S4 a Money S5)
 • 9:25 hod. – 9:50 hod.
  • Poskytovatelia ICT služieb a ochrana informácií (Mgr. Ján Golais, expert v oblasti ochrany dát a súkromia)
 • 9:50 hod. – 10:15 hod.
  • Názov prednášky doplníme čoskoro
 • 10:15 hod. – 10:40 hod.
  • Názov prednášky doplníme čoskoro
 • 10:40 hod. – 11:00 hod.
  • Coffee break
 • 11:00 hod. – 12:15 hod.
  • Panelová diskusia
 • 12:15 hod.
  • Obed

LEKTOR KONFERENCIA:

 • Ondrej Macko, šéfredaktor magazínu TOUCHIT
  • Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V súčasnosti patrí medzi najznámejších technologických novinárov na Slovensku. V tejto brandži pracuje už skoro 30 rokov a v roku 2015 založil vlastný magazín TOUCHIT, ktorého je šéfredaktorom. Ako jediný zo slovenských IT novinárov zastupuje svoje médium aj v medzinárodnej asociácii EISA, ktorá združuje IT novinárov z viac ako 50 krajín sveta. Zaujíma sa o všetky témy spojené so svetom technológií a často prezentuje svoje poznatky mimo TOUCHIT kanály aj v iných médiách. Rád sa tiež venuje vyhotovovaniu video recenzií a reportáží a zúčastňuje sa na najprestížnejších podujatiach po celom svete.
 • Mgr. Irena Hudecová, inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • Špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. Irena pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.
 • JUDr. Lucia Bezáková, odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov, Úrad na ochranu osobných údajov SR
  • Ochrane osobných údajov sa venuje od roku 2012, odkedy pracuje na úrade. Podieľala sa na legislatívnych prácach k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež na novelizácii tohto zákona. Ako zamestnankyňa odboru právnych služieb a medzinárodných vzťahov úradu sa zúčastňovala rokovaní v Bruseli a prác na Nariadení 2016/679 ako aj na príprave vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov, ktorý má nadobudnúť účinnosť v máji 2018. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti, pri ktorej sa snaží maximálne zamerať na skupinu, ktorej prednáša a priniesť jej informácie o ochrane osobných údajov dotýkajúce sa práve jej činnosti a zamerania. Napriek tomu, že téma ochrany osobných údajov nie je jednoduchá, je to stála výzva, je to oblasť, ktorá ju baví, má budúcnosť a hlavne dotýka sa každého z nás, či už ako prevádzkovateľa, alebo dotknutej osoby.
 • Ing. Ivan Makatura, CRISC, Executive Consultant, IBM Security Services
  • Senior konzultant IBM Security Services so zameraním na oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochranu osobných údajov, manažment rizík. Skúsený bezpečnostný manažér s dlhoročnou praxou riaditeľa odboru bezpečnosti v bankách, v IT odvetví od roku 1993. Pracovne pôsobí aj ako súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a tiež ako certifikovaný audítor informačnej bezpečnosti. V role člena technickej komisie Úradu pre normalizáciu a metrológiu SR sa spolupodieľa na implementácii noriem ISO do sústavy Slovenských technických noriem. Vyštudoval odbor aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znaleckom ústave elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je držiteľom mnohých profesijných certifikácií v oblasti informačnej bezpečnosti a riadenia rizika. Je známym prednášajúcim na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích aktivitách, ako aj autorom mnohých článkov s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.
 • Ing. Martin Kuľhavý, Data Protection Officer, PROENERGY, s. r. o.
  • Od roku 2018 sa venuje výkonu zodpovednej osoby v zmysle zákona a nariadenia v súkromných nadnárodných spoločnostiach a orgánoch verejnej moci. Za svoju prax má za sebou viac ako 60 školení na ktorých sa zúčastnilo viac ako 3000 osôb. Implementáciu zákonných povinností a dohľad v rámci ochrany osobných údajov vykonáva u spoločností so zameraním najmä na poskytovanie telekomunikačných služieb, informačných technológií, priemysel a marketingové aktivity.
 • Ing. Martin Kuľhavý, Data Protection Officer, PROENERGY, s. r. o.
  • Od roku 2018 sa venuje výkonu zodpovednej osoby v zmysle zákona a nariadenia v súkromných nadnárodných spoločnostiach a orgánoch verejnej moci. Za svoju prax má za sebou viac ako 60 školení na ktorých sa zúčastnilo viac ako 3000 osôb. Implementáciu zákonných povinností a dohľad v rámci ochrany osobných údajov vykonáva u spoločností so zameraním najmä na poskytovanie telekomunikačných služieb, informačných technológií, priemysel a marketingové aktivity.
 • Marek Kaman, manažér vývoja ERP systémov Money S4 a Money S5, Solitea Česká republika, a. s.
  • Pracuje v Solitey Česká republika 7 rokov. V predchádzajúcom zamestnaní pracoval viac ako 15 rokov ako konzultant ERP systémov. Počas praxe konzultanta úspešne viedol implementácie ERP systémov vo viac ako stovke firiem. V Solitey Česká republika sa venuje ERP systémom Money. 5 rokov pracoval ako Product Owner ERP systémov Money a posledné 2 roky pôsobí ako manažér vývoja ERP systémov Money. Počas jeho pôsobenia v systémoch ERP Money vzniklo mnoho nových modulov ako napríklad Zákazky, GDPR, Reklamácie, Servisný modul a ďalšie. Je spoluautorom e-booku Ako vybrať informačný systém.
 • Mgr. Ladislav Bačo, vládna jednotka CSIRT.SK, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 • Mgr. Michal Korytko, odbor riadenia informačne a kybernetickej bezpečnosti, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 • Mgr. Ján Golais, expert v oblasti ochrany dát a súkromia, Slovak Telekom, a. s.
  • S viac 15-ročnou praxou predovšetkým v telekomunikačnom a IT sektore, bezpečnosti vonkajších vzťahov v spoločnostiach EuroTel Bratislava, a.s., T-Mobile Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (je jeden svet a predsa sú tri svety). Má bohaté skúsenosti s praktickým implementovaním legislatívy upravujúcej oblasť ochrany súkromia v podnikateľskom prostredí a s poskytovaním odborného poradenstva a s realizáciou opatrení v oblasti spracúvania dát, informačnej a priemyselnej bezpečnosti. Pôsobí ako pro bono konzultant a reprezentant záujmových združení podnikateľov a organizácií tretieho sektora pre záležitosti ochrany súkromia a práv dotknutých osôb.
 • Ondrej Krajč, technical Pre-Sales Representative, ESET, spol. s. r. o.
  • Vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Doplňujúce informácie

Sprievodné akcie

Zakúpením vstupenky automaticky získate:

 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály obed
 • večerný raut a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • bezplatný prístup na 6 mesiacov na pripravovaný portál bezpecnostvpraxi.sk
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odpovedáme počas 30 dní na vaše otázky
 • 20 % zľavu na veľký komentár k nariadeniu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR

Hostia ubytovaní v Grandhoteli Praha**** majú ďalej nárok na:

vstup do wellness centra – Grand Mountain Spa, ktorý je skutočnou perlou hotela raňajky

Strava

Hostia ubytovaní v Grandhoteli Praha**** majú ďalej nárok na:

vstup do wellness centra – Grand Mountain Spa, ktorý je skutočnou perlou hotela raňajky

Kontaktné údaje

Kontakt
Viera Šinská
tel: +421 41 70 53 414
mobil: +421 918 451 113
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE

Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Grandhoteli Praha****.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Izba Classic   Izba Delux   Apartmán
jednolôžková dvojlôžková jednolôžková dvojlôžková jednolôžková dvojlôžková
78 € 86 € 78 € 86 € 128 € 136 €

V prípade, že máte záujem predĺžiť si pobyt, vzťahuje sa zľava na ubytovanie aj na termín od 3. 6. do 5. 6. 2019.

Rezervácia ubytovania:

 • Pokiaľ máte záujem o ubytovanie na 2 noci, je potrebné vytvoriť dve separátne rezervácie.

a. v termíne 4. 6. – 5. 6. 2019:

 • Kód na zľavu: GDPR2
 • Odkaz pre objednanie – https://booking.tmrhotels.com/Grandhotel_Praha/sk/search/1554474368qsNhASHlfpM29ACW7v1IuC

b. v termíne 3. 6. – 4. 6. 2019:

 • Kód na zľavu: 2GDPR
 • Odkaz pre objednanie – https://booking.tmrhotels.com/Grandhotel_Praha/sk/search/1554475489UsQFp0BMmepqo0lbBS4Cqt

Dôležité upozornenie:

V prípade záujmu o vystavenie zálohovej faktúry na firmu, je nutné, aby si záujemca vytvoril rezerváciu online bez zaplatenia. Do poznámky, prosím, uveďte presné fakturačné údaje firmy. Viac informácií o ubytovaní vám poskytne zodpovedná osoba emailom na lenka.mackova@tmr.sk.

Zakúpením vstupenky automaticky získate:

účasť na odbornom programe rozsiahle pracovné materiály obed večerný raut a ďalšie občerstvenie počas konferencie bezplatný prístup na 6 mesiacov na pripravovaný portál bezpecnostvpraxi.sk voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odpovedáme počas 30 dní na vaše otázky 20 % zľavu na veľký komentár k nariadeniu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR

Hostia ubytovaní v Grandhoteli Praha**** majú ďalej nárok na:

vstup do wellness centra – Grand Mountain Spa, ktorý je skutočnou perlou hotela raňajky

Miesto konania

Grandhotel Praha ****, Tatranská Lomnica 8, 059 60, Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Slovensko Poprad

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2019", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-403868/gdpr-a-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov-2019-konferencia-vysoke-tatry-tatranska-lomnica

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2019 "https://www.konferencie.sk/d-403868/gdpr-a-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov-2019-konferencia-vysoke-tatry-tatranska-lomnica". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Vysoké Tatry - Podbanské

16.9.2020 - 18.9.2020

16.9.2020 - 18.9.2020

280 €
336 € s DPH

2. LEARN & TECH 2020 - PRAHA

PhDr. Tomáš Langer
Praha

24.9.2020

24.9.2020

1 000 Kč
1 210 Kč s DPH

3. EPI Konferencia: Verejné obstarávanie 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

24.9.2020 - 25.9.2020

24.9.2020 - 25.9.2020

240 €
288 € s DPH

4. EPI konferencia: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 …

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

28.9.2020 - 29.9.2020

28.9.2020 - 29.9.2020

300 €
360 € s DPH

5. e-learnmedia CAFÉ 2020 - konferencia o digitálnom vzdelávaní

e-learnmedia, s.r.o.
Bratislava

1.10.2020

1.10.2020

119 €
142,80 € s DPH