Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru - predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna (6. ročník)

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník odbornej konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách pod odbornou garanciou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a špičkovými lektormi Slovenskej a Českej republiky.

Témy konferencie:

I. Blok: Všeobecné obchodné podmienky

  • Inkorporácia VOP, konflikty medzi VOP a viacúrovňové VOP, transparentnosť a ochrana pred prekvapivými dojednaniami.

II. Blok: Splatnosť

  • Predpoklady splatnosti: vyhlásenie mimoriadnej a automatickej splatnosti pri spotrebiteľských úverových zmluvách. Formulácia týchto ustanovení vs. neprijateľná zmluvná podmienka a aplikačná prax, cross default.
  • Následky nesplnenia: problematika cross-defaultu u spotrebiteľov a možnosti jej uplatnenia aj vzhľadom na požiadavku na cross-colateralizáciu na základe nových LTV pravidiel NBS.

III. Blok: Náhrada nemajetkovej ujmy Aktuálny vývoj a pohľad do budúcna

Viac informácii sa dozviete na stránke konferencie www.konferencia-spotrebitel.sk

Cieľová skupina

právnici, advokáti, právni zástupcovovia spoločností, zamestnanci štátnej správy, ministerstiev, finančných inštitúcií

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(09:00 - 07:46)
Začiatok prezencie
8:00
Uzávierka prihlášok
25.10.2019

Cena

Cena bez DPH
95 €
Cena s 20% DPH
114 € s DPH

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.konferencia-spotrebitel.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ľubica Karetková
tel: 02/20200078
mobil: 0905172880
e-mail: bpm@bpm-educat.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Hotel NH GATE ONE, Ambrušova 7, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

BPM Slovakia, s.r.o.

Sídlo Mickiewiczova 2, 811 07, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/20200078
Fax: 02/33204686
E-mail: bpm@bpm-educat.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

„Život je dar a ponúka nám výsadu, príležitosť a zodpovednosť, aby sme niečo vrátili tým, že sa staneme lepšími“ Tony Robbins

Tvoríme a organizujeme vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Naše podujatia pripravujeme v radostnej atmosfére pozitívne naladených ľudí, ktorí sa radi postarajú o Vašu pohodu a spokojnosť v atraktívnych priestoroch s bohatým občerstvením, obedom a voňavou kávou.

  • KOMORNÉ PROSTREDIE A INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ÚČASTNÍKA

Podujatia sú vedené v komornej atmosfére, s menším počtom účastníkov. Prináša nám to tak možnosť individuálnej starostlivosti o Váš komfort a vytvára prostredie, v ktorom sa môžete lepšie vzdelávať, prijímať informácie, zdieľať svoje názory, diskutovať, pýtať sa a spoznávať svojich kolegov z praxe.

  • LEKTORI A ODBORNÍCI Z PRAXE

Naši lektori a spíkri patria k najlepším vo svojom odbore. Sú otvorení Vašim otázkam, ochotní diskutovať a zdatní nielen teoreticky, ale chápu tiež zložitosti praxe.

  • PODUJATIA PRIPRAVENÉ NA ZÁKLADE VAŠICH POTRIEB

Všetky podujatia, ktoré pripravujem, vychádzajú z Vašich spätných väzieb, požiadaviek, potrieb a ohlasov. Vaše postrehy a názory zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave našich podujatí. Interné tréningy a školenia pripravíme kdekoľvek, u Vás vo firme alebo v rôznych hotelových zariadeniach na Slovensku. Máme tiež vlastné školiace a tréningové priestory v Bratislave, ktoré tvoria súčasť vzdelávacieho balíčka interných školení. Takže ak si ich objednáte pre svoje tímy, môžete ich uskutočniť u nás a nebudete musieť vynaložiť extra náklady za priestory a občerstvenie. Veľmi si vážime, že sa dobrovoľne rozhodnete prísť (mnohí aj opakovane), alebo objednať si naše služby a stráviť s nami Váš drahocenný čas. Veríme, že to bude pre Vás skutočným prínosom. 
Do skorého videnia Tím BPM Slovakia, s.r.o.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru - predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna (6. ročník) ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-406426/vseobecne-obchodne-podmienky-predcasne-zosplatnenie-uveru-predpoklady-a-nasledky-nahrada-nemajetkovej-ujmy-aktualny-vyvoj-a-pohlad-do-buducna-6-rocnik-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru - predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna (6. ročník) "https://www.konferencie.sk/d-406426/vseobecne-obchodne-podmienky-predcasne-zosplatnenie-uveru-predpoklady-a-nasledky-nahrada-nemajetkovej-ujmy-aktualny-vyvoj-a-pohlad-do-buducna-6-rocnik-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora