Odpady po 1. 1. 2020 – legislatíva vs prax

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva poskytne účastníkom dôležité informácie o aktuálnom stave odpadového hospodárstva a zmenách platných na rok 2020. Ing. Peter Gallovič Vás prevedie najdôležitejšími zmenami, ktoré priniesla novela zákona. Od odborníka z MŽP Ing. Ivana Kapitáňasa dozviete o aktuálnom stave Informačného systému odpadového hospodárstva. O možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov budete môcť diskutovať s výkonným riaditeľom Petrom Socháňom. Počas konferencie ponúkame dostatočný priestor na vaše otázky.

8:30 – 9:00

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30

Ing. Peter Gallovič Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1. 1. 2020

Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Programové dokumenty – zrušenie § 10. Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností. Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje – úprava. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana – úprava. Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti – úprava. Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva. Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona. Doplnenie a úprava príloh. Novely iných zákonov – o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ. Účinnosť poslednej novely zákona o odpadoch. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – návrh novely jednotlivých vyhlášok.

10:30 – 10:40

Prestávka s občerstvením

10:40 – 12:10

Ing. Peter Gallovič Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1. 1. 2020

Pokračovanie prednášky. Diskusia – priestor na vaše otázky.

12:10 – 13:10

Obed

13:10 – 13:40

Ing. Ivan Kapitáň Informačný systém odpadového hospodárstva – aktuálny stav

13:40 – 14:40

Peter Socháň Možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov

14:40

Tombola a ukončenie konferencie

Cieľová skupina

Pôvodcom odpadov, firmám, ktoré nakladajú s odpadmi, výrobcom, ktorí uvádzajú na trh vyhradené produkty (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky), mestám a obciam, všetkým záujemcom o problematiku.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencia.dashofer.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dana Jánošíková
tel: 02 / 33 00 52 28
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Žabotova 2, 81104, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Sídlo Železničiarska 13, 811 04, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02 / 33 00 51 31
Fax: 02/33 00 55 50
E-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.

Referencie (naši top klienti)

 • Orange Slovensko, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • T-Mobile Slovensko, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Východoslovenská energetika, a.s.
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • VUJE a.s.
 • VB LEASING SK, spol. s r. o.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Odpady po 1. 1. 2020 – legislatíva vs prax", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-411370/odpady-po-1-1-2020-legislativa-vs-prax-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Odpady po 1. 1. 2020 – legislatíva vs prax "https://www.konferencie.sk/d-411370/odpady-po-1-1-2020-legislativa-vs-prax-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Vysoké Tatry - Podbanské

16.9.2020 - 18.9.2020

16.9.2020 - 18.9.2020

280 €
336 € s DPH

2. HeRo 2020 - HR efektívne a odborne

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Modra

21.9.2020 - 22.9.2020

21.9.2020 - 22.9.2020

450 €
540 € s DPH

3. EPI KONFERENCIA: Verejné obstarávanie 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

24.9.2020 - 25.9.2020

24.9.2020 - 25.9.2020

240 €
288 € s DPH

4. EPI KONFERENCIA: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 …

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

28.9.2020 - 29.9.2020

28.9.2020 - 29.9.2020

300 €
360 € s DPH

5. EPI Konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

12.10.2020 - 13.10.2020

12.10.2020 - 13.10.2020

240 €
288 € s DPH