Bezpečnosť technických zariadení 2020

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení.

Cieľová skupina

manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia technických zariadení, útvary hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici, inšpektori práce, projektanti, revízni technici, výrobcovia technických zariadení, podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov, servisné firmy a iní.

Program

Utorok 28. apríl 2020

11.00 Začiatok konferencie

11.00 – 12.30 Otvorenie a blok prednášok
- Otvorenie konferencie/25 rokov Technickej inšpekcie
– Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia, a.s.
- Legislatíva BOZP a skúsenosti z aplikačnej praxe
– JUDr. Romana Hurtuková, PhD., MPSVR SR
- Skúsenosti aktivity IP na úseku bezpečnosti
technických zariadení
– Ing. Karol Habina, Národný inšpektorát práce
- Diskusia

12.30 – 13.30 Obed

13.30 – 15.30 Blok prednášok
- Legislatívny stav bezpečnosti technických zariadení v ČR
– Ing. Oldřiš Kűchler, Technická inspekce ČR

– Rekonštrukcie plynových potrubí bez výkopov / Oprava
potrubí nedeštruktívnym spôsobom)
– Ing. František Humhal, GridServices, s.r.o.

– Riadenie kontrol a skúšok technických zariadení
– Ing. Juraj Bezděk, Sféra, a.s.

– Bezpečnosť na detských ihriskách a rekreačných
športoviskách
– Mgr. Ivana Pavlovská, Ministerstvo hospodárstva SR

– Diskusia

15.30 – 16.00 Prestávka

16.00 – 18.00 Blok prednášok
- Posudzovanie strojových zariadení v prevádzke
– Ing. Jozef Krakovský, PhD., Technická inšpekcia, a.s.

– Legalizácia a certifikácia strojov
– Michal Kucman, TECH-K, s.r.o.

– Záložné a napájacie systémy
– Ing. Tibor Ciller, Applipower, s.r.o.

– Diskusia

19.00 Večerný raut

Streda 29. apríl 2020

09.00 – 10.30 Blok prednášok

– Kontroly technických zariadení prostredníctvom dronov
– Marek Smatana, SPP – distribúcia, a.s.

– Možnosti a limity identifikácie konštrukčných
materiálov prístupom PMI
– Ing. Ľuboš Mráz, PhD., Slovenská zváračská spoločnosť

– Využitie solárnej energie
– Ing. Peter Dzurko, PhD., ELVOSOLAR, a.s.

– Diskusia

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.30 Blok prednášok

– Výber, montáž a servis klimatizačných a chladiacich
zariadení
– npor. Ing. Pavol Dubaj,

– Havárie technických zariadení a metódy zisťovania ich
príčin
– plk. Ing. Pavol Hrdý, Kriminalistický a expertízny
ústav Policajného zboru SR

– Diskusia

– Záver

12.30 Obed

Doplňujúce informácie

Strava

Strava • raňajky a obedy pre účastníkov konferencie sú zahrnuté v účastníckom poplatku • večera je v rámci večerného rautu

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.tisr.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Iveta Koczmanová
tel: +421 2 49208100
mobil: +421 918 707 574
e-mail: koczmanova@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

Ubytovanie vo Wellness Hotel Chopok **** nie je zahrnuté v účastníckom poplatku a účastníci konferencie si ubytovanie rezervujú a platia individuálne!

Cena za ubytovanie vo Wellness hoteli Chopok:

  1. izba v cene 99,45 Eur / izba obsadená 1 alebo 2 osobami /
  2. rodinná izba v cene 155,55 Eur / izba obsadená 3 alebo 4 osobami /

Miesto konania

Wellness hotel Chopok, Demänovská dolina 20, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovensko Liptovský Mikuláš

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Technická inšpekcia, a.s.

Sídlo Trnavská cesta 56, 821 01, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/ 49 20 81 00
E-mail: tisr@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001–06 t. č. prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z..

Technická inšpekcia, a.s. je autorizovanou osobou SKTC-169 v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie posudzovania zhody.

Technická inšpekcia, a.s. je notifikovaná osoba podľa práva EU s identifikačným kódom 1354 a má Potvrdenie o notifikácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Technická inšpekcia, a.s. je certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva a certifikáciu osôb akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Technická inšpekcia, a.s. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu vzdelávacej činnosti revíznych technikov, osôb na obsluhu, osôb na opravy a elektrotechnikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a vlastní príslušné oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce.

Referencie (naši top klienti)

  • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  • SEPS, a.s.
  • ZSE, a.s., Bratislava

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Bezpečnosť technických zariadení 2020", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-411940/bezpecnost-technickych-zariadeni-2020-konferencia-liptovsky-mikulas

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Bezpečnosť technických zariadení 2020 "https://www.konferencie.sk/d-411940/bezpecnost-technickych-zariadeni-2020-konferencia-liptovsky-mikulas". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Vysoké Tatry - Podbanské

16.9.2020 - 18.9.2020

16.9.2020 - 18.9.2020

280 €
336 € s DPH

2. HeRo 2020 - HR efektívne a odborne

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Modra

21.9.2020 - 22.9.2020

21.9.2020 - 22.9.2020

450 €
540 € s DPH

3. EPI KONFERENCIA: Verejné obstarávanie 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

24.9.2020 - 25.9.2020

24.9.2020 - 25.9.2020

240 €
288 € s DPH

4. EPI KONFERENCIA: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 …

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

28.9.2020 - 29.9.2020

28.9.2020 - 29.9.2020

300 €
360 € s DPH

5. e-learnmedia CAFÉ 2020 - konferencia o digitálnom vzdelávaní

e-learnmedia, s.r.o.
Bratislava

1.10.2020

1.10.2020

119 €
142,80 € s DPH