Online konferencia pre stavebné úrady – povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Odborná online konferencia pre stavebné úrady sa bude konať v spolupráci s uznávanými odborníkmi a obsah je pripravený „ruka v ruke“ s aktuálnymi informáciami.

**5 odborníkov – 5 tém **

Prepojenie výsledku z procesu EIA do stavebného zákona – Vydávanie rozhodnutí elektronicky – Predpisov v OH súvisiace s povoľovaním v oblasti výstavby – Postup stavebného úradu počas COVID-19 – Kataster (zápisy a výmazy stavieb, súčinnosť, lehoty)

Program online konferencie je plne prispôsobený potrebám práce, ktoré vykonávajú zamestnanci stavebných úradov v rámci dennej agendy. Zameriame sa na povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe!

Na Vaše otázky bude odpovedať Ing. Milan Luciak, Ing. Erika Kusyová, JUDr. Helena Spišiaková, Judr. Jana Dráčová a Ing. Peter Gallovič.

Cieľová skupina

Online konferencia je určená pre zamestnancov stavebných úradov, starostov obcí, zamestnancov špeciálnych stavebných úradov a ostatní záujemcov o problematiku, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Program

8:30 Začiatok online konferencie 8:30 – 9:30 Ing. Milan Luciak Špecifiká aplikácie zákona o správnom konaní v zákone EIA, prepojenie výsledku z procesu EIA do stavebného zákona 9:30 – 9:45 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Milan Luciak 9:45 – 10:30 Ing. Erika Kusyová Vydávanie rozhodnutí elektronicky – ako to urobiť v súlade so zákonom – Súvislostí a príklady z praxe. 10:30 – 10:45 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Erika Kusyová 10:45 – 11:00 Prestávka 11:00 – 11:45 Ing. Peter Gallovič Ustanovenie právnych predpisov v odpadovom hospodárstve súvisiace s povoľovaním v oblasti výstavby. 11:45 – 12:00 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Peter Gallovič 12:00 – 12:30 Prestávka 12:30 – 13:15 JUDr. Helena Spišiaková Postup stavebného úradu počas COVID-19 – povinnosti, lehoty, praktické odporúčania Komplexné informácie o prepojení stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.) a správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb.) pri vedení konaní stavebnými úradmi počas trvania núdzového stavu a s tým súvisiaceho zákazu vychádzania. Zamestnanci stavebných úradov pri vykonávaní miestnych ohliadok, ústnych pojednávaní a štátnych stavebných dohľadov na stavbách, pri nahliadaní účastníkov konania do podkladov rozhodnutí a pod., vykonávajú tieto úkony osobne a vystavujú sa vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu. Tomuto riziku sú vystavení aj účastníci konaní podľa stavebného zákona, ktorí sa dostavia na spoločné rokovania, a preto je potrebné spomínané úkony vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu. Pracovníci stavebných úradov získajú informáciu o možnostiach predĺženia lehôt na vykonanie spomínaných úkonov, ako aj lehôt na vydanie rozhodnutí, tak, aby neboli porušené ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku. Vysvetlené budú aj výnimky, kedy nie je možné upustiť od vykonania niektorých úkonov a tieto je potrebné uskutočniť tak, aby boli dodržané aktuálne platné uznesenia Vlády SR a vyhlášky úradov verejného zdravotníctva súvisiace s ochorením COVID-19. 13:15 – 13:30 BLOK otázok a odpovedí – JUDr. Helena Spišiaková 13:30 – 14:15 JUDr. Jana Dráčová Kataster – zápisy a výmazy stavieb, zápisy do IS KN, súčinnosť, lehoty a možné údaje a služby katastra Zápis novej stavby, rozostavanej stavby, starej stavby, ktorá doposiaľ v KN nebola zapísaní – ako priame pokračovanie stavebného konania – konanie. Výmaz zapísanej stavby – neexistujúcej alebo zbúranej -postupy. Povinnosti obcí zapisovať po kolaudácii vybrané informácie do IS KN, zápis starších dát, lehoty Povinná súčinnosť s katastrom podľa zákona a oprava chýb Možnosti získavania údajov z katastra a služieb katastra pre potreby stavebných konaní 14:15 – 14:30 BLOK otázok a odpovedí – JUDr. Jana Dráčová 14:30 Ukončenie online konferencie

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(08:30 - 14:30)
Začiatok prezencie
8:00
Uzávierka prihlášok
24.5.2021

Cena

Cena bez DPH
83 €
Cena s 20% DPH
99,60 € s DPH

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.eseminare.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dana Jánošíková
tel: 02/33005228
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

ONLINE, 85102, ONLINE, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Sídlo Železničiarska 13, 81104, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/33 00 55 50
E-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Online konferencia pre stavebné úrady – povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-422383/online-konferencia-pre-stavebne-urady-povinnosti-lehoty-prakticke-odporucania-suvislosti-a-priklady-z-praxe-online

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Online konferencia pre stavebné úrady – povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe "https://www.konferencie.sk/d-422383/online-konferencia-pre-stavebne-urady-povinnosti-lehoty-prakticke-odporucania-suvislosti-a-priklady-z-praxe-online". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora