Nové povinnosti a zásadné zmeny pre zamestnávateľa po 7 novelách Zákonníka práce od 1.1.2023, vrátane pripravovaných zmien od 1.6.2023

20.2.2023

ONLINE

189 €

226,80 € s DPH

Nezáväzne objednať

Konferencia

Zámer a hlavná téma

POZOR! Komplexné zmeny po 7 schválených novelách Zákonníka práce.

Veľké zmeny od 1.1.2023 a 1.6.2023!

Schválené novely Zákonníka práce priniesli výrazné zmeny, ktoré sa dotkli sa každého zamestnávateľa.

Množstvo noviniek výrazne ovplyvnilo nové povinnosti zamestnávateľov!

zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa – pracovná zmluva (podstatné náležitosti) – prechod na inú formu zamestnania – otcovská dovolenka – zmeny v dohodách (nové typy dohôd) – Novela zákona o štátnej službe – úhrada nákladov pri domáckej práci – mzdové zvýhodnenia, kompenzácia, pohotovosť – elektronická DPN – transparentnosť a predvídateľnosť práce, sťažnosť zamestnanca

Počas online konferencie získate prehľad o zásadných zmenách po 7 novelách Zákonníka práce a podrobne rozoberieme problematiku povinností a možností zamestnávateľov v aktuálnej situácii.

Nevynecháme zmeny, na ktoré sa treba pripraviť od 1.6.2023, ktoré sú reakciou na úskalia aplikačnej praxe, či digitalizáciu prostredia.

Program online konferencie doplní aj prednáška o zmenách pri vyslaní zamestnancov, nových povinnostiach a dohodách o vyslaní.

Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam!

Online konferencia už 15.2.2023.

Cieľová skupina

Online konferencia je určená mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Program

9:00 Začiatok online konferencie

9:00 – 10:15 JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien od 1.1.2023 a 1.6.2023 – komplexné zmeny po 7 schválených novelách ZP vrátane pripravovaných zmien – aktuálne témy a zmeny, praktické príklady

 • Základné zásady, čl. 1, transparentnosť a predvídateľnosť práce, zmena § 13 ZP, sťažnosť zamestnanca
 • Minimálna dĺžka úložnej lehoty pri doručovaní
 • Trvanie pracovného pomeru, skúšobná doba a doba určitá
 • Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • Poskytovanie informácií aj v elektronickej podobe, zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa
 • Doplnenie ustanovení týkajúcich sa pracovnej zmluvy – podstatné náležitosti
 • Vymedzenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať a ich zmena
 • Odstupné, odchodné v prípade úmrtia
 • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a práceneschopnosť
 • Právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania, Otcovská dovolenka
 • Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Odborová organizácia
 • Novela zákona o štátnej službe v súvislosti s veľkou novelou Zákonníka práce

Schválené zmeny:

 • Nový typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Elektronická DPN, príspevok na nájomné bývanie
 • Zamestnanci so zdravotným postihnutím
 • Úhrada nákladov pri domáckej práci, Home office vs. domácka práca, stravovanie
 • Mzdové zvýhodnenia, kompenzácia, pohotovosť
 • Ďalšie pracovnoprávne predpisy pre rok 2023

10:15 – 10:30 Prestávka

10:30 – 11:40 JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien od 1.1.2023 a 1.6.2023 – komplexné zmeny po 7 schválených novelách ZP vrátane pripravovaných zmien – aktuálne témy a zmeny, praktické príklady

 • pokračovanie prednášky.

11:40 – 12:00 BLOK otázok a odpovedí – JUDr. Zdeňka Dvoranová

**12:00 – 13:00 Prestávka **

13:00 – 13:40 JUDr. Lucia Sabová Danková

Vysielanie zamestnancov – zmeny po novele, podmienky vyslania, dohoda o vyslaní

13:40 – 14:30 JUDr. Lucia Sabová Danková

Najčastejšie porušenia a zistenia z kontrol dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a Zákonníka práce

14:30 – 14:45 BLOK otázok a odpovedí – JUDr. Lucia Sabová Danková

14:45 Ukončenie online konferencie

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(09:00 - 14:00)
Začiatok prezencie
8:30
Uzávierka prihlášok
17.2.2023

Cena

Cena bez DPH
189 €
Cena s 20% DPH
226,80 € s DPH

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.eseminare.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dana Jánošíková
tel: 02/33005228
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

ONLINE, ONLINE, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Sídlo Železničiarska 13, 81104, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/33 00 55 50
E-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Nové povinnosti a zásadné zmeny pre zamestnávateľa po 7 novelách Zákonníka práce od 1.1.2023, vrátane pripravovaných zmien od 1.6.2023", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-422503/nove-povinnosti-a-zasadne-zmeny-pre-zamestnavatela-po-7-novelach-zakonnika-prace-od-1-1-2023-vratane-pripravovanych-zmien-od-1-6-2023-konferencia-online

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Nové povinnosti a zásadné zmeny pre zamestnávateľa po 7 novelách Zákonníka práce od 1.1.2023, vrátane pripravovaných zmien od 1.6.2023 "https://www.konferencie.sk/d-422503/nove-povinnosti-a-zasadne-zmeny-pre-zamestnavatela-po-7-novelach-zakonnika-prace-od-1-1-2023-vratane-pripravovanych-zmien-od-1-6-2023-konferencia-online". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora