LOOP 2023 – Logistics Opportunity - Ako prekážky otočiť na príležitosti

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Verlag Dashöfer, s.r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Logistiská udalosť roka: od Logistikov pre Logistikov!

Ako v neľahkej dobe zvládnuť náročné logistické zadania?

Prípadové štúdie, projekty z praxe, rady a tipy od profesionálnych logistikov!

Doba, v ktorej sme sa ocitli, prináša na jednej strane neuveriteľný technický pokrok a na strane druhej úplne nové prekážky.

Informačné technológie, umelá inteligencia, globálny vedecký výskum – to všetko je ohromujúce. Oveľa viac ohromujúci je ale dopad globálnych katastrof do fungovania nášho sveta.

Musíme prekonávať prekážky, o ktorých sme sa domnievali, že patria už iba histórii. Každá prekážka je zároveň príležitosť.

V logistike čelíme novým výzvam a preto nachádzame nové riešenia. Chopme sa preto šance navzájom sa inšpirovať a povzbudiť!

Ako prekážky otočiť na príležitosti?

Zameriame sa na aktuálne témy a zmeny pre logistikov.

Špičkoví tím lektorov, trendové prednášky a hlavne zaručené cenné informácie pre vašu prax.

Logistická akcia, kde logisti zdieľajú svoje riešenia a skúsenosti!

Cieľová skupina

Pre všetkých profesionálov v oblasti logistiky a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.

Program

1. DEŇ – 20.4.2023

08:30 – 09:30 Registrácia účastníkov s občerstvením

09:30 – 09:45 Otvorenie konferencie moderátorom – začiatok 1. dňa konferencie

09:45 – 10:15 Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog., Logistická akademie

Logistik – nové povolanie

  • Logistika bezpochyby patrí k najmladším a tým aj najnovším povolaniam, ktoré doba priniesla! Aké je „byť logistikom“? Ako sú logistici odmeňovaní? Je tento odbor rodovo vyrovnaný? Ako je logistika vnímaná top manažmentom firiem od korporácií až firmám rodinným? A kde získať logistickú kvalifikáciu? Odpovieme si tvrdými číslami aj radom zaujímavých príkladov.

10:15 – 10:45 Mgr. Martin Čech Ph.D., ALog., LOVEGISTICS

Cena života

  • Hľadanie odpovedí na všadeprítomné otázky, ktoré nám nedajú spať, je najskôr prirodzenosťou človeka. A poslaním logistika. Vieme koľko stojí minúta prestoja na výrobnom zariadení, poznáme dopravné náklady na jednu zásielku, náklady na skladovanie každej palety, hravo meriame efektivitu využitia množstva dostupných zdrojov. Aká je však cena života? Preskúmajme spoločne pohľadom logistika filozofickú otázku starú ako ľudstvo samo. Odteraz už nebudete zaspávať a prebúdzať sa rovnako ako predtým…

10:45 – 11:10 Prestávka

11:10 – 11:40 Jozef Holop, Heineken Slovensko, a.s.

Logistické obchodné podmienky, tzv. LTT (logistics trade terms)

  • Ako môžu logistické obchodné podmienky pomôcť optimalizovať distribučnú a obchodnú sieť a prečo sú aj napriek tomu strašiakom pre obchodný tím.

11:40 – 12:10 Ing. Andrej Čatajský, Simplicity consulting

Riadenie zásob a rýchla reakcia na zmeny v dopyte

  • V dnešnej turbulentnej dobe je dôležité vedieť rýchlo a efektívne reagovať na zmeny na trhu. To, ako firmy riadia zásoby a distribúciu, ovplyvňuje nielen fungovanie samotnej firmy, ale aj celého dodávateľského reťazca. Firmy sa snažia zmeny na trhu predvídať zbieraním veľkého množstva dát. Hľadajú sa chyby v externom prostredí, ale interné procesy sa nemenia. Flexibilná firma dokáže meniť svoje interné procesy podľa aktuálnej situácie na trhu a prežije aj turbulencie dnešnej doby. Absencia kvalitnej metodiky, nástrojov, slabá vizibilita a kontrola sťažujú firmám sa správne rozhodovať a vedieť pružne reagovať na zmeny. Investuje sa do IT, marketingu, alebo predaja, ale riadenie zásob je na pokraji pozornosti. A to aj napriek tomu, že to ako riadite zásoby, ovplyvňuje celý váš biznis.

12:10 – 13:30 OBED

13:30 – 14:00 Ing. Jaroslav Mervart, Ph.D., Chemosvit

Stratégia firmy zameraná na flexibilitu a jej realizácia cez implementáciu SCM a zákazkovú logistiku

  • V dnešnej dobe dochádza k znižovaniu veľkosti zákaziek, ktorá je spojená so zvýšenou snahou marketingových oddelení priniesť na trh viacero rôznych produktov prispôsobených zákazníkovi – so zámerom odlíšiť sa od konkurencie, a takto sa presadiť na trhu. Aj z tohto dôvodu firmy v segmente B2B vyžadujú od svojich dodávateľov rýchlejšiu reakciu, aby sa tomuto trendu dokázali prispôsobiť. Kto tento trend dokáže zachytiť a cez sériu logistických projektov v praxi zrealizovať získava konkurenčnú výhodu. A práve tu je priestor pre optimalizáciu resp. nové nastavenie logistických procesov – nielen vo firme, ale v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

14:00 – 14:30 Ing. Petr Jalůvka, ALog., DYNAMIC FUTURE

Čo čakať a nečakať od digitálneho dvojčaťa

  • Dnes sa nám s digitálnymi dvojčatami roztrhlo vrece. Je tým pomenované všetko možné aj nemožné. Ako k tomuto pojmu pristupujeme my, čo je reálne, aké je to náročné, ako ho možno využiť. To všetko jasne a stručne na prípadovej štúdii realizovanej u nášho zákazníka.

14:30 – 15:00 Ing. Peter Bílik, ANASOFT

Inteligentné riadenie skladu digitálnymi dvojčatami

  • Prípadová štúdia digitalizácie a automatizácie logistických procesov a skladového managementu inteligentným WES systémom v prevádzke spoločnosti Schnellecke Logistics. Projekt bol primárne zameraný na zabezpečenie efektívneho a plynulého toku materiálu na sklade Tier1dodávateľa komponentov pre automotive v režime Just-In-Sequence.

15:00 Ukončenie 1. dňa konferencie LOOP 2023

18:30 Večera, Večerný program

2. DEŇ – 21.4.2023

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 09:15 Otvorenie 2. dňa konferencie moderátorom

09:15 – 09:45 Ing. Jan Šáli, SALinvest

Názov prednášky doplníme čoskoro

9:45 – 10:15

Názov prednášky doplníme čoskoro

10:15 – 10:45

Názov prednášky doplníme čoskoro

10:45 – 11:15 Prestávka s občerstvením

11:15 – 11:45

Názov prednášky doplníme čoskoro

11:45 – 12:15

Názov prednášky doplníme čoskoro

12:15 TOMBOLA a Ukončenie konferencie LOOP 2023

12:30 OBED

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.eseminare.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dana Jánošíková
tel: 02/33005228
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Staničná 2334/51, 921 01, Piešťany, Slovensko Piešťany

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Sídlo Železničiarska 13, 81104, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/33 00 55 50
E-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "LOOP 2023 – Logistics Opportunity - Ako prekážky otočiť na príležitosti", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-422523/loop-2023-logistics-opportunity-ako-prekazky-otocit-na-prilezitosti-konferencia-piestany

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel LOOP 2023 – Logistics Opportunity - Ako prekážky otočiť na príležitosti "https://www.konferencie.sk/d-422523/loop-2023-logistics-opportunity-ako-prekazky-otocit-na-prilezitosti-konferencia-piestany". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

Zadaným kritériám nezodpovedá žiadna konferencia.