Bezpečnosť technických zariadení 2023

25.4.2023 - 26.4.2023

Liptovský Mikuláš

230 €

276 € s DPH

Nezáväzne objednať

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení.

Cieľová skupina

manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia technických zariadení, útvary hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici, inšpektori práce, projektanti, revízni technici, výrobcovia technických zariadení, podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov, servisné firmy a iní

Program

Program konferencie Bezpečnosť technických zariadení 2023

Utorok 25. apríl 2023

11.00 Začiatok konferencie

11.00 – 12.30 Otvorenie a blok prednášok

 • Otvorenie konferencie
 • JUDr. Vladimír Jurík, Technická inšpekcia, a.s.
 • Stav bezpečnosti vyhrazených technických zařízení v ČR
 • Ing. Tomáš Tůma, Technická inspekce ČR
 • Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike
 • mjr. Ing. Michal Juhás, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR
 • Diskusia

12.30 – 13.30 Obed

13.30 – 15.30 Blok prednášok

 • Skúsenosti inšpekcie práce zo šetrenia pracovných úrazov spôsobených technickými zariadeniami
 • Ing. Stanislav Krajňák, Národný inšpektorát práce
 • Elektroinštalácia v zdravotníckych priestoroch
 • Ing. Robert Môcik, Technická inšpekcia, a.s.
 • Nový bezkontaktní magnetický snímač polohy kabiny výtahů LIMAX SAFETY a jeho praktické využití
 • Ing. Vojtěch Lukeš , Rozváděče Vsetín, s.r.o.
 • Kontrola bezpečnostných parametrov lisov podľa STN 21 0700
 • Ing. Matúš Pališin, Technická inšpekcia, a.s
 • Diskusia

15.30 – 16.00 Prestávka

16.00 – 18.00 Blok prednášok

 • Posúdenie rizika výbuchu v procese šrotovania kŕmnych zmesí, klasifikácia ATEX zón a zabezpečovacie systémy proti výbuchu
 • Ing. Michal Ulian, ANDRITZ Slovakia s.r.o.
 • Legislativa při provozu vyhrazených technických zařízení v ČR při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Ing. Jiří Fiedor, Český báňský úřad
 • Kolaboratívne roboty pre priemyselné prostredie – bezpečnostné požiadavky
 • Ing. Róbert Paška, Technická inšpekcia, a.s.
 • Safetic – personalizovaný e-learning v oblasti BOZP
 • Ing. Peter Trgala, EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
 • Diskusia

19.00 Večerný raut

Streda 26. apríl 2023

09.00 – 10.30 Blok prednášok

 • Oprava úniku prívodného potrubia kotlovej vody za prevádzky pri tlaku 17,0 MPa a teplote +145°C
 • Ing. Ján Vytřísal, MBA, SEPS, a.s.
 • Vplyv atomárneho vodíka na vlastnosti kovov
 • Ing. Ľuboš Mráz, PhD. a kolektív, Slovenská zváračská spoločnosť
 • Uvedenie žeriavov do prevádzky a udržiavanie žeriavov v prevádzke
 • Vladimír Halagan, Vladimír Halagan – VH SERVIS
 • Diskusia

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 13.00 Blok prednášok

 • Budúcnosť vodíka v plynárenskej infraštruktúre – poznatky z pilotného projektu H2Pilot
 • Ing. Marek Smatana, SPP – distribúcia, a.s.
 • Použitie tepelných čerpadiel STIEBEL ELTRON pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody v bytovom dome s polyfunkciou
 • Ing. Mihal Kaľavský, PhD., STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
 • Dôležitosť vzdelávania a bezpečnosti strojov na technických univerzitách
 • prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
 • Fotovoltika – legislatíva vs. prax
 • Ing. Erik Juran, Slovnaft, a.s.
 • Diskusia
 • Záver

13.00 Obed

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(11:00) -
Začiatok prezencie
9:00
Uzávierka prihlášok
17.4.2023 (pre vystavovateľov 17.4.2023)

Cena

Cena bez DPH
230 €
Cena s 20% DPH
276 € s DPH
Poznámka k cene
účastník minuloročných konferencií má zľavu 10 EUR z účastníckeho poplatku (220 EUR bez DPH / 264 EUR s DPH)
Cena pre vystavovateľov
360 € (VYSTAVOVATEĽ (min. príspevok 300 € bez DPH) má možnosť: • umiestniť reklamu v zborníku konferencie na elektronickom nosiči, • umiestniť propagačnú tabuľu v priestoroch konania konferencie, • umiestniť stolík v priestoroch vedľa konferenčnej miestnos) (300 € bez DPH)

Doplňujúce informácie

Rokovací jazyk a tlmočenie
Slovenčina
Odborný garant
Konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2023 sa koná pod záštitou Bc. Milana Krajniaka, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
Sprievodné akcie

VYSTAVOVATEĽ (min. príspevok 300 € bez DPH) má možnosť: • umiestniť reklamu v zborníku konferencie na elektronickom nosiči, • umiestniť propagačnú tabuľu v priestoroch konania konferencie, • umiestniť stolík v priestoroch vedľa konferenčnej miestnosti (rozmery 160×60 cm).

Výška príspevku záleží na vzájomnej dohode.

Partneri

Konferencia sa koná pod záštitou Bc. Milana Krajniaka, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Spoluorganizátorom konferencie je Slovenská zváračská spoločnosť.

Generálny partner: EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.

Hlavní partneri: SPP – distribúcia, a.s. Transpetrol, a.s. Nafta a.s.

Partneri: Elvosolar a.s. Slovnaft montáže a opravy a.s. Certification of welding and testing, s.r.o. Welding & testing of materials, s.r.o. Duslo, a.s. eustream, a.s. Veolia Energia Slovensko, a.s. BSH Drives and Pumps s.r.o. VÍNO VELKEER 1113, s.r.o.

Mediálni partneri: Education, s.r.o. ATP journal – HMH s.r.o. Strojárstvo/strojírenství – MEDIA/ST s.r.o. Wolters Kluwer, N.V.

Strava

obedy pre účastníkov konferencie sú zahrnuté v účastníckom poplatku • večera je v rámci večerného rautu

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.tisr.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Iveta Koczmanová
tel: +421 2 49208100
mobil: +421918707574
e-mail: koczmanova@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

Ubytovanie vo Wellness Hotel Chopok **** nie je zahrnuté v účastníckom poplatku a účastníci konferencie si ubytovanie rezervujú a platia individuálne. Kontakt na Wellness Hotel Chopok **** » Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš » Tel.: +421 911 611 386, +421 917 394 510, +421 44 559 14 90 » E-mail: rezervacie@hotelchopok.sk GPS súradnice hotela: N: 49.019817 E: 19.576896 Cena ubytovania: » izba (obsadená 1 alebo 2 osobami) – 114,30 EUR s DPH/noc » rodinná izba (obsadená 3 alebo 4 osobami) – 182,70 EUR s DPH/noc Rezervácia ubytovania: Účastníci konferencie majú možnosť rezervovať si ubytovanie priamo prostredníctvom on-line rezervačného systému, a to nasledovným spôsobom: » otvorenie webovej stránky www.hotelchopok.sk » vyplnenie všetkých potrebných údajov v rezervačnom formulári » do kolónky „PROMO KOD“ zadanie kódu: BTZ Pod týmto kódom sa účastníkom konferencie zobrazí špeciálna dohodnutá cena a dostanete potvrdenie so službami, ktoré sú zahrnuté v cene.

Miesto konania

Demänovská dolina 20, 03101, Liptovský Mikuláš, Slovensko Liptovský Mikuláš

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Technická inšpekcia, a.s.

Sídlo Trnavská cesta 56, 821 01, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/ 49 20 81 00
E-mail: tisr@tisr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001–06 t. č. prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z..

Technická inšpekcia, a.s. je autorizovanou osobou SKTC-169 v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie posudzovania zhody.

Technická inšpekcia, a.s. je notifikovaná osoba podľa práva EU s identifikačným kódom 1354 a má Potvrdenie o notifikácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Technická inšpekcia, a.s. je certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva a certifikáciu osôb akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Technická inšpekcia, a.s. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu vzdelávacej činnosti revíznych technikov, osôb na obsluhu, osôb na opravy a elektrotechnikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a vlastní príslušné oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce.

Referencie (naši top klienti)

 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • SEPS, a.s.
 • ZSE, a.s., Bratislava

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Bezpečnosť technických zariadení 2023", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-422534/bezpecnost-technickych-zariadeni-2023-konferencia-liptovsky-mikulas

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Bezpečnosť technických zariadení 2023 "https://www.konferencie.sk/d-422534/bezpecnost-technickych-zariadeni-2023-konferencia-liptovsky-mikulas". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora