PP KONFERENCIA: Školský zákon 2023

20.6.2023 - 21.6.2023

Podbanské 059 85, Vysoké Tatry

220 €

264 € s DPH

Nezáväzne objednať

Konferencia

Zámer a hlavná téma

O konferencii

Ministerstvo školstva prichádza s veľkou novelou školského zákona, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2023. V čom chystaná reforma uľahčí a v čom, naopak, skomplikuje život školám, mestám, obciam či rodičom?

Diskutovať o pripravovanej novele, ale aj o najdôležitejších legislatívnych zmenách za posledných 18 mesiacov vás pozývame do Grand hotela Permon****, kde pre vás v dňoch 20. – 21. júna 2023 organizujeme 1. ročník ďalšej z prestížnych konferencií od Poradcu podnikateľa.

Čakajú vás praktické prednášky od najväčších expertov na školskú problematiku. Prinesú vám „návod“, ako a kedy sa pripraviť na všetky zmeny, či riešiť súčasne najpálčivejšie problémy na materských, základných a stredných školách.

Akcia Pri zakúpení 1 ks prezenčnej vstupenky získate online prenos až pre 2 osoby ZDARMA. Pri zakúpení 1ks online prenosu získate ďalší online prenos pre 1 osobu ZDARMA. Akciové vstupenky vám budú poskytnuté referentkou nášho vzdelávania po úhrade.

6 kľúčových dôvodov, prečo sa zúčastniť konferencie

 • Informácie k reforme školského zákona od 1. 9. 2023
 • Najväčší experti na školskú problematiku
 • 2-dňový pobytový zážitok v Tatrách
 • Aktuálne problémy súčasného zákona a ich riešenia
 • Panelové diskusie a networking
 • Videozáznam konferencie na 30 dní

Prednášajúci

Mená prednášajúcich odborníkov priebežne dopĺňame.

 • Jana Sládečková, Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Anna Jurkovičová, Poverená riaditeľka odboru stredných škôl, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Viera Hajdúková, Hlavná štátna radkyňa a odborníčka na oblasť predprimárneho vzdelávania, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Martin Kríž, Riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Jarmila Belešová, Riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie
 • Ján Sitarčík, Riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov
 • Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezno
 • Marek Havrila, Odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove
 • Ivett Pavlis, Pedagogička, lektorka, právnička a mediátorka, zakladateľka projektu Rodič a Učiteľ ľavou zadnou
 • Eva Pupíková, Učiteľka profesijného rozvoja v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže

Cieľová skupina

Program

1 . deň – 20. 6. 2023

 • 09:00 – 10:00 – Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 10:00 – 10:10 – Otvorenie konferencie
 • 10:10 – 10:20 – Úvodný príhovor

1. blok – Čo prinesie novela školského zákona pre školy a školské zariadenia v roku 2023?

 • 10:20 – 10:40 – Kurikulárna reforma (Martin Kríž)
 • 10:40 – 11:10 – Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole (Viera Hajdúková)
 • 11:10 – 11:30 – Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (Viera Hajdúková)
 • 11:30 – 11:50 – Prednášku doplníme čoskoro
 • 11:50 – 12:10 – Výchova a vzdelávanie v stredných školách (Anna Jurkovičová)
 • 12:10 – 13:10 – Obedná prestávka

2. blok – Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2023

 • 13:10 – 13:40 – Financovanie škôl zo štátneho rozpočtu (Ingrid Veverková Konečná, Jana Sládečková)
 • 13:40 – 14:10 – Financovanie originálnych školských kompetencií (Ingrid Veverková Konečná, Jana Sládečková)
 • 14:10 – 14:40 – Financovanie neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení (Ingrid Veverková Konečná, Jana Sládečková)
 • 14:40 – 15:10 – Financovanie podporných opatrení pre deti a žiakov so ŠVVP (Ingrid Veverková Konečná, Jana Sládečková)
 • 15:10 – 15:40 – Prestávka s občerstvením
 • 15:40 – 17:00 – Panelová diskusia
 • 19:00 – Spoločná večera pre prítomných účastníkov

2. deň – 21.6.2023 3. blok – Systém poradenstva a prevencie v kontexte výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • 09:00 – 09:05 – Otvorenie 2. dňa konferencie
 • 09:05 – 09:25 – Prednášku doplníme čoskoro
 • 09:25 – 09:45 – Prednášku doplníme čoskoro
 • 09:45 – 10:05 – Spolupráca poradenských zariadení a škôl v nadväznosti na legislatívne zmeny – kompetencie, metodická podpora a usmerňovanie (Marek Havrila)
 • 10:05 – 10:25 – Prednášku doplníme čoskoro
 • 10:25 – 10:45 – Podpora vnímavosti na školách (Ivett Pavlis)
 • 10:45 – 11:10 – Prestávka s občerstvením

4. blok – Postavenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v kontexte školských reforiem

 • 11:10 – 11:30 – Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nadväznosti na nový vykonávací predpis – Vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch PZ/OZ (Ján Sitarčík)
 • 11:30 – 11:50 – Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo väzbe na ich individuálne osobitosti (Eva Pupíková)
 • 11:50 – 12:10 – Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried (Jarmila Belešová)
 • 12:10 – 12:30 – Prednášku doplníme čoskoro
 • 12:30 – 13:30 – Panelová diskusia
 • 13:30 – Obed a ukončenie konferencie

Čo zahŕňa prezenčná účasť

 • 2-dňová prezenčná účasť
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály
 • Obed, občerstvenie a káva počas prestávok
 • Spoločné večerné posedenie pre účastníkov

Čo zahŕňa online účasť

 • 2-dňový online prenos
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(10:00) -
Začiatok prezencie
9:00
Uzávierka prihlášok
19.6.2023

Cena

Cena bez DPH
220 €
Cena s 20% DPH
264 € s DPH
Poznámka k cene
Online stream 140 bez DPH

Doplňujúce informácie

Partneri
 • UČITEĽ ĽAVOU ZADNOU.sk
 • jaslovensko.sk
 • janosikovdvor.sk
 • mladý podnikavec
 • konferencie.sk
 • education.sk

Kontaktné údaje

Kontakt
Viera Šinská - manažérka služieb zákazníkom
tel: 421 41 70 53 414
e-mail: sinska@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Grand hoteli Permon**** s 20 % zľavou.

Jednolôžková izba Dvojlôžková izba
1 osoba/noc 2 osoby/noc
188 € s DPH 256 € s DPH

Ubytovanie zahŕňa:

 • Polpenziu (1× raňajky a 1× večera formou bohatého bufetu)
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDSʻ & SAUNA Paradise (v deň odchodu 1× vstup do 16:00 hod.)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Wellness šľapky

Ako rezervovať ubytovanie?

 • Ubytovanie v termíne od 20. 6. – 21. 6. 2023 je možné rezervovať vyplnením formulára online na webovej stránke hotela: https://www.podbanskeresort.sk/kongres/kontakt/
 • Názov konferencie uveďte: Školský zákon 2023

Miesto konania

Grand hotel Permon****, Podbanské 059 85, Vysoké Tatry, Slovensko Prešov

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23/A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421 41 70 53 888
E-mail: sluzby@profivzdelavanie.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Prinášame spoľahlivé skratky

Viac ako 30 rokov osvetľujeme zákutia legislatívy a prinášame spoľahlivé skratky. Sme skúsení odborníci a riešime za vás zložité legislatívne hlavolamy. S našou pomocou vyhrávate svoje dennodenné boje v oblasti daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, verejnej správy i firemnej bezpečnosti.

Za každou radou je človek

Sme slovenská značka s dlhoročnou tradíciou. Či nás chcete počuť, vidieť, alebo si písať, voľba je na vás. Sme skúsení a všímaví a neustále hľadáme nové možnosti a technológie, ako vám zdieľať prístup k nášmu poznaniu a skúsenostiam.

PP podporujeme

Nežijeme len biznisom, ale podporujeme aj dobré veci. Viac ako 20 rokov pomáhame deťom a pestúnskym rodinám prostredníctvom nadácie Rozum a Cit. Dlhé roky podporujeme šport a športovcov, umenie a umelcov, slovenské školy a študentov.

Využite arzenál svojho intelektu

Ukazujeme spoľahlivé skratky k informáciám a riešeniam z hlavných oblastí ekonomického segmentu v online aj printovej podobe:

 • viac ako 25 rokov vydávame odborné ekonomické periodiká (DÚPP, Úplné znenia zákonov…),
 • prevádzkujeme online systémy Daňové centrum, Mzdové centrum, Verejná správa SR, Bezpečnosť v praxi.

Viac ako 10 rokov vzdelávame a pomáhame aj formou školení, webinárov a konferencií. Ročne preškolíme viac ako 10 000 účastníkov a naši lektori a školitelia sú špičkou vo svojom odbore.

Profivzdelávanie.sk – je spoľahlivá skratka k školeniam na horúce legislatívne novinky a zmeny.

Sme Poradca podnikateľa – za každou radou je človek.

www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "PP KONFERENCIA: Školský zákon 2023", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-422554/pp-konferencia-skolsky-zakon-2023-konferencia-podbanske-059-85-vysoke-tatry

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel PP KONFERENCIA: Školský zákon 2023 "https://www.konferencie.sk/d-422554/pp-konferencia-skolsky-zakon-2023-konferencia-podbanske-059-85-vysoke-tatry". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora