Management pohľadávok 2023, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava

14.11.2023 - 15.11.2023

Bratislava

480 €

576 € s DPH

Nezáväzne objednať

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Stretnutie špecialistov zo Slovenska a zahraničia z oblasti riadenia obchodných rizík, financovania a poistenia pohľadávok, zmluvného práva, vymáhania a správy pohľadávok – počas dvoch dní odoznie 21 odborných prednášok a 3 panelové diskusie, vystúpi 33 prednášajúcich

Kam smeruje súčasný management pohľadávok

Je pokles populácie zlá správa pre ekonomiku?

Umelá inteligencia: minulosť, súčasnosť a budúcnosť a jej vplyv na finančný sektor

Ako zlepšiť elektronické služby súdnictva?

Vplyv oneskorených platieb na slovenské podniky

Elektronická kontraktácia, digitálne služby a nová európska regulácia

Anti Money Laundering a Counter-terrorist Financing

Zabezpečenie pohľadávok z bankových úverov a jeho súčasné problémy

Hlavné riziká v súčasnom slovenskom bankovom sektore

Centralizácia procesov riadenia pohľadávok a vzťahy so zákazníkmi v rámci transformácie firmy

Záchrana exekútorského stavu alebo vymožiteľnosti práva

Optimálna úroveň pracovného kapitálu

E-fakturácia v EÚ aj mimo nej

Potreby pre digitalizáciu insolvenčného konania

Aký vplyv majú dane na manažment pohľadávok

Pripravovaná smernica EÚ k spotrebiteľským úverom

Neregulované pôžičky a ich riziká

Činnosť špeciálnych správcov

Slovensko v retro-zrkadle firemných financií

Hotovosť z pohľadu Anti Money Laundering rizika

Trestné činy poškodzujúce veriteľov

Pokračovanie príbehu Arca Investments a vzostup a pád niektorých dlhopisových emitentov

Cieľová skupina

konatelia, finanční, ekonomickí a obchodní riaditelia, kredit manažéri, podnikoví právnici, vedúci oddelenia pohľadávok, controlleri, risk manažéri, účtovníci, advokáti, správcovia konkurznej podstaty, exekútori, anti money loundering a antifraud manažér, complience manažéri

Program

Utorok, 14. november 2023, 9:00 – 18:05 hod

09:00 – 09:30 Depopulační bomba: Je pokles populace špatnou zprávou? Podle Organizace spojených národů překročilo lidstvo v loňském roce hranici 8 miliard lidí. Podle mnoha odborníků se však růst počtu obyvatel Země v budoucnu zastaví nebo dokonce začne klesat. Čína už klesá, Indie se začně vylidňovat za několik desítek let. Na světě už nikdy nebude více dětí než dnes.

Dominik Stroukal, ekonom Metropolitní univerzity v Praze a člen Rady ekonomických poradců vlády (NERV)

09:30 – 10:15 Hlavné riziká v slovenskom bankovom sektore

Ing. Marek Ličák, PhD., riaditeľ odboru finančnej stability, Národná banka Slovenska

10:15 – 10:45 Vplyv oneskorených platieb na slovenské podniky a spotrebiteľov

Ing. Alena Mazaniková, Finance Manager, Heineken – Export

11:45 – 12:45 PANELOVÁ DISKUSIA: Splácanie pohľadávok v čase krízy

JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD., moderátor, externý expert, Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ing. Peter Dvornak, Managing Director, EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Pavol Jakubov, Project Manager, BENCONT COLLECTION, a. s.

Ing. Martin Musil, Managing Director, Intrum Slovakia s.r.o.

RNDr. Vladimír Polhorský, PhD., riaditeľ odboru Riadenie úverového rizika retail, prokurista, Slovenská sporiteľňa, a. s.

13:45 – 14:15 Umelá inteligencia: minulosť, súčasnosť a budúcnosť

doc. Michal Kováč, MSc., PhD., Laboratóriá brAInworks, Fakulta informatiky a informačných Technológií STU v Bratislave

14:15 – 14:45 Využitie umelej inteligencie pri správe a vymáhaní pohľadávok

JUDr. Marián Janočko, generálny riaditeľ Eximbanky SR

14:45 – 15:15 Hotovosť z pohľadu Anti Money Laundering (AML) rizika v podmienkach komerčnej banky

Ján Vittek, riaditeľ odboru Compliance, Tatra banka, a.s.

15:15 – 15:45 Pripravovaná smernica EÚ k spotrebiteľským úverom

JUDr. Peter Mikloš, Riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Sekcia finančného trhu, Ministerstvo financií SR

16:15 – 17:25 PANELOVÁ DISKUSIA: Aké sú potreby pre digitalizáciu insolvenčného konania

Andrej Paulík, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o., Bratislava, moderátor

Mgr. Renátus Kollár, Partner, Allen & Overy, Bratislava

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., Partner, TaylorWessing, Bratislava

17:25 – 18:05 Pokračování příběhu Arca Investments a vzestup a pád některých dluhopisových emitentů v České republice

Ing. Lee Louda, Ph.D., vedoucí Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE

JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., DRV Legal, s.r.o., Praha (právní poradce insolvenčního správce)

Ing. Ján Lalka, CFE, Surveilligence, s.r.o., Praha

Streda, 15. november 2022, 9:00 – 17:30 hod

09:00 – 09:30 Vplyv centralizácie procesov riadenia pohľadávok na efektivitu a vzťahy so zákazníkmi v rámci transformácie firmy

Ing. Ľubica Petrufová, CHC, Head of Credit & Revenue Partners, Sanofi GBS

09:30 – 10:00 Neregulované pôžičky a ich riziká (s dôrazom na peer-to-peer pôžičky)

Ing. Roman Fusek, riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

10:00 – 10:30 Aký vplyv majú dane na manažment pohľadávok?

Ing. Matúš Falis, senior manažér na oddelení daňového poradenstva, Deloitte Slovensko

Ing. Katarína Mikovínyová, senior manažérka na oddelení daňového poradenstva, Deloitte Slovensko

11:00 – 11:30 Záchrana exekútorského stavu alebo vymožiteľnosti práva?

JUDr. Michal Havrlent, Head of Legal, EOS KSI Slovensko

11:30 – 12:00 Elektronická kontraktácia, digitálne služby a nová európska regulácia

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach

12:00 – 12:30 Trestné činy poškodzujúce veriteľov – pohľad znalca

JUDr. Ing. Štefan Tichý, súdny znalec v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo

13:15 – 14:15 PANELOVÁ DISKUSIA: Činnosť špeciálnych správcov – súčasný stav a budúce výzvy

JUDr. Branislav Pospíšil, advokát a špeciálny správca, Pospíšil & Partners, k.s.

JUDr. Jaroslav Jakubčo, advokát a špeciálny správca, UBC 2020, k.s.

Mgr. Peter Vetrák, predseda predstavenstva, U9, a.s., moderátor

14:15 – 14:45 Ako zlepšiť elektronické služby súdnictva?

JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie Civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR

14:45 – 15:15 E-fakturácia v EÚ aj mimo nej – nové výzvy pri riadení pohľadávok

JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD., Order-to-Cash Global Process Owner, IQVIA Holdings Inc.

15:30 – 16:00 Speňažovanie vozidiel v rôznych právnych režimoch s dôrazom na ich rozdiely

JUDr. Marek Piršel, dražobník, správca, advokát, AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o., Bratislava

16:00 – 16:30 Obchodné pohľadávky v období na seba nadväzujúcich kríz

Ing. Tomáš Jurík, Managing Partner, ARFIN BROKER Slovakia, s.r.o.

16:30 – 17:00 Slovensko v retro-zrkadle firemných financií, managementu pohľadávok a bankovníctva alebo poučenie z 30 ročného vývoja finančných vzťahov na Slovensku

doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD., Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra medzinárodného obchodu

17:00 – 17:30 „Oddlženie – poznatky Centra právnej pomoci z praxe“

JUDr. Zuzana Števulová, Centrum právnej pomoci, riaditeľka

Záver konferencie

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(9:00) -
Začiatok prezencie
8:00
Uzávierka prihlášok
13.11.2023 (pre vystavovateľov 13.11.2023)

Cena

Cena bez DPH
480 €
Cena s 20% DPH
576 € s DPH
Poznámka k cene
Pri registrácii 3 účastníkov z jednej firmy 5% zľava
Špeciálna cena 1
504 € (cena plati pri registrácii do 30. 9. 2023) (420 € bez DPH)

Doplňujúce informácie

Rokovací jazyk a tlmočenie
slovenčina, čeština
Organizačný garant
EU Generation
Odborný garant
EU Generation
Partneri

EOS, Intrum, Deloitte,TaylorWessing, Allen & Overy, FIIT STU Bratislava, Slovenská sporiteľňa, UBC2020, k.s., Digitance, ASINS, Education.sk, Leges

Strava

zahrnutá v cene konferencie (coffee break, obed)

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.eugeneration.com

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dipl.-Ing. Dagmar Zboray
tel: +43 1 4107759
e-mail: mp2023@eugeneration.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava, 81102, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

EU Generation

Sídlo Erlachgasse 12/16, 1100, Wien, Rakúsko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +43-650-9431541
E-mail: office@eugeneration.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Organizácia konferencií

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Management pohľadávok 2023, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-43026/management-pohladavok-2023-radisson-blu-carlton-hotel-hviezdoslavovo-nam-3-bratislava-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Management pohľadávok 2023, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava "https://www.konferencie.sk/d-43026/management-pohladavok-2023-radisson-blu-carlton-hotel-hviezdoslavovo-nam-3-bratislava-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora