Cestovný ruch, turistika a turizmus - konferencie a kongresy, konferencie o cestovnom ruchu a turizme.

Cestovný ruch uspokojuje potreby súvisiace s cestovaním a pobytom osôb mimo bydliska. Poznáme viacero foriem cestovného ruchu:

  • zahraničný, národný, regionálny
  • individuálny, kolektívny
  • mestský, vidiecky, horský, prímorský
  • sezónny, mimosezónny, celoročný

Druhom obchodného cestovného ruchu je Kongresový cestovný ruch zameraný na výmenu odborných, vedeckých skúsenosti a poznatkov. Je spojený s cestovaním a pobytom v kongresovom mieste.

Podľa počtu účastníkov delíme kongresový cestovný ruch následovne:

  • seminár, školenie, okrúhly stôl do 100 osôb
  • konferencia, sympózium od 100 do 300 osôb
  • kongres alebo zjazd nad 300 osôb

Kongresový a konferenčný cestovný ruch prináša z ekonomického hľadiska zisk pre podnikateľské subjekty, mesto a región, preto patrí k dlhodobo navýnosnejším formám v oblasti cestovného ruchu.

Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadna konferencia.