Životné prostredie - konferencie a kongresy. Konferencia o životnom prostredí a prírode. Vyhľadávací portál konferencií a kongresov.

Životné prostredie (environment) je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Zložkami životného prostredia sú ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy. Je to jedinečný systém, ktorý umožňuje vznik a vývoj živým organizmom vrátane človeka a vytvára priestor nielen na holú existenciu ale aj na realizáciu a naplňovanie našich túžob, cieľov či snov, no zároveň nám poskytuje priestor na prežitie kvalitného života.

Konferencie a kongresy o životnom prostredí sa zameriavajú hlavne na témy:

  • ochrana životného prostredia, jej ekonomická výhodnosť
  • ekonomické nástroje a ich využiteľnosť
  • environmentálny marketing
  • komunikácia s verejnosťou pri environmentálnych projektoch, informovanosť verejnosti
  • environmentálne vzdelávanie a správanie sa štátu, podnikateľských subjektov, domácností a jednotlivcov
  • odpadové hospodárstvo
  • globálne existenciálne riziká.
Viac...

1. ENVIRO konferencia 2023 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 10. ročník

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

10.10.2023

10.10.2023

189 €
226,80 € s DPH

Video