Lekárske sympóziá, farmaceutické kongresy, konferencie z oblasti medicíny a farmácie. Konferencia, seminár, kongres o medicíne a farmácii. Vyhľadávací portál konferencií a kongresov.

Medicína je veda, ktorá sa zaoberá:

  • chorobami – diagnostikou, príčinou, prevenciou, liečbou a ich prejavmi
  • zdravým funkčným stavom

človek, rastlín a živočíchov.

Moderná medicína predstavuje komplexnú vedu, ktorá sa opiera najmä o poznatky biológie, chémie a fyziky, stále viac využíva aj informatiku.

Farmácia je zdravotnícky odbor vedecky aj prakticky zameraný na výskum liečiv a liekov a získavanie vedeckých poznatkov o nich, na hodnotenie a kontrolu akosti liečiv a liekov, na ich výrobu a rozdeľovanie, na výchovu a výuku farmaceutických odborníkov.

Lekárske sympózia, farmaceutické kongresy a konferencie sú organizované pre vedcov, odborníkov a špecialistov z tejto oblasti, ktorí si vymieňajú informácie, poznatky a skúsenosti, prípadne informujú o novinkách, prínosoch vzdelávania v medicíne, o jej význame a využití.

Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadna konferencia.