Poľnohospodárstvo - konferencie a kongresy, kongres o poľnohospodárstve a výžive. Vyhľadávací portál konferencií a kongresov.

Poľnohospodárstvo je odvetvie hospodárstva, jeho úlohou je zabezpečenie výživy obyvateľstva. Táto dôležitá úloha je základným pilierom samotnej existencie spoločnosti a ľudstva. Hlavným výrobným prostriedkom je pôda a činnosťou v poľnohospodárstve je obrábanie pôdy, pestovanie kultúrnych plodín a chov hospodárskych zvierat. Produktami poľnohospodárskej výroby sú potraviny pre obyvateľstvo, krmoviny pre hospodárske zvieratá, vedľajšími zas suroviny pre potravinársky a ľahký priemysel. Široké spektrum činností v poľnohospodárstve podrobne skúmajú a vyvíjajú poľnohospodár­ske vedy.

Konferencie a kongresy, kongres o poľnohospodárstve a výžive sú zamerané na poľnohospodárstvo ako významný krajinotvorný činiteľ aktívne sa podieľajúci na tvorbe, ochrane a kultivovaní životného prostredia, na význam výživy obyvateľstva, bezpečnosť a kvalitu potravín.

Viac...

1. Potraviny 2020 - legislatíva vs prax

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Nitra

11.2.2020

11.2.2020

129 €
154,80 € s DPH