Doprava a logistika - konferencie a kongresy, konferencie o doprave a logistike.

Cieľom konferencií z oblasti dopravy a logistiky je oboznámiť účastníkov s novými trendami, poukázať na súčasný stav a vývoj, nájsť riešenia v infraštruktúrach od koľajovej, cestnej, leteckej, vodnej až po integrované dopravné systémy, logistiku a cestovný ruch.

Doprava a logistika sú veľmi úzko súvisiace oblasti.

Doprava v spoločnosti a v celom národnom hospodárstve predstavuje nezastupiteľnú úlohu, uľahčuje a umožňuje život spoločnosti.

V osobnej doprave rozhodujú kritéria:

  • presnosť a rýchlosť
  • bezpečnosť a spoľahlivosť
  • kultúra cestovania a dostupnosť
  • ľudský faktor a vplyv na životné prostredie.

Pri nákladnej doprave rozhoduje:

  • systém riadenia kvality u dopravcu
  • možnosť výberu a dodržanie termínu prepravy
  • dobrý technický stav vozidla, bezpečný priebeh
  • odborné znalosti dispečerov a vodičov a iné.

Logistika je činnosť zameraná na organizačno – technické zabezpečenie prísunu surovín, materiálu, polotovarov, hotových výrobkov, alebo pohybu ľudí, prenosu informácií a to v určenom čase, na dané miesto a za primeranú cenu.

Viac...

1. 14. logistický kongres SLOVLOG

Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
Senec

22.10.2020 - 23.10.2020

22.10.2020 - 23.10.2020

bezplatne

2. 14. FÓRUM LOG-IN SK

Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
Bratislava

22.4.2021

22.4.2021

bezplatne