Konferencie, kongresy, prezentácie z rôznych oblastí. Vyhľadávací portál konferencií a kongresov.

Na tomto portáli nájdete konferencie, kongresy, prezentácie z rôznych oblastí, na širokú škálu tém.

Viac...

1. Priemysel otvorený inováciám

Centire s.r.o.
Bratislava

21.11.2018

21.11.2018

bezplatne

Video