Právo, zákony, legislatíva - konferencie a kongresy.

Právo delíme na:

  • objektívne – je platné právo na danom území a v určitej dobe. Je odpoveďou na otázku, čo je právne a čo protiprávne, čo sa právom členom spoločnosti prikazuje, ako sa majú správať, čo je im dovolené a čo sa pod hrozbou trestu zakazuje
  • subjektívne – konkrétna možnosť subjektu správať sa určitým spôsobom zamýšľaným právnou normou, požadovať určité správanie od iných subjektov, uplatňovať určitý nárok a obrátiť sa na kompetentné štátne orgány, aby vynútili správanie povinnej osoby.

Zákon – právna norma – alebo súbor právnych noriem najvyššieho orgánu štátnej moci, čiže v súčasnosti parlamentu. Legislatíva – zákonodarstvo je činnosť štátneho orgánu povereného výkonom zákonodarnej moci spočívajúca v tvorbe a schvaľovaní zákonných noriem, spojená s tvorbou právnych noriem.

Konferencie zamerané na právo, zákony a legislatívu sa predovšetkým zaoberajú zmenami zákonov, aktuálnym trendom v slovenskom a európskom súťažnom práve, dávajú príležitosť výmeny názorov na hospodársku súťaž a súťažné právo aby fungovali čo najlepšie.

Viac...

1. EPI KONFERENCIA: Verejné obstarávanie 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Štrbské Pleso

13.2.2023 - 14.2.2023

13.2.2023 - 14.2.2023

277,50 €
333 € s DPH

2. Nové povinnosti a zásadné zmeny pre zamestnávateľa po 7 novelách Zákonníka…

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

20.2.2023

20.2.2023

189 €
226,80 € s DPH

3. Pracovné právo 2023

EU Generation
Bratislava

4.4.2023

4.4.2023

260 €
312 € s DPH

4. EPI KONFERENCIA: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica, Grandhotel Praha****

18.4.2023 - 19.4.2023

18.4.2023 - 19.4.2023

290 €
348 € s DPH

5. EPI KONFERENCIA: Pracovné právo 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská Dolina / Jasná

23.4.2023 - 24.4.2023

23.4.2023 - 24.4.2023

290 €
348 € s DPH

6. HeRo 2022 - HR efektívne a odborne

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Modra

17.5.2023 - 18.5.2023

17.5.2023 - 18.5.2023

650 €
780 € s DPH

7. HeRo 2022 - HR efektívne a odborne - ONLINE

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

17.5.2023 - 18.5.2023

17.5.2023 - 18.5.2023

500 €
600 € s DPH

8. PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Podbanské

29.5.2023 - 31.5.2023

29.5.2023 - 31.5.2023

330 €
396 € s DPH

9. EPI KONFERENCIA: GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

5.6.2023 - 6.6.2023

5.6.2023 - 6.6.2023

290 €
348 € s DPH

10. EPI KONFERENCIA: Odpadove hospodarstvo 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****

21.9.2023 - 22.9.2023

21.9.2023 - 22.9.2023

290 €
348 € s DPH

11. EPI KONFERENCIA: Kybernetická bezpečnosť 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****

2.10.2023 - 3.10.2023

2.10.2023 - 3.10.2023

290 €
348 € s DPH

12. EPI KONFERENCIA: Stavebné právo 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****

27.11.2023 - 28.11.2023

27.11.2023 - 28.11.2023

290 €
348 € s DPH