Právo, zákony, legislatíva - konferencie a kongresy.

Právo delíme na:

  • objektívne – je platné právo na danom území a v určitej dobe. Je odpoveďou na otázku, čo je právne a čo protiprávne, čo sa právom členom spoločnosti prikazuje, ako sa majú správať, čo je im dovolené a čo sa pod hrozbou trestu zakazuje
  • subjektívne – konkrétna možnosť subjektu správať sa určitým spôsobom zamýšľaným právnou normou, požadovať určité správanie od iných subjektov, uplatňovať určitý nárok a obrátiť sa na kompetentné štátne orgány, aby vynútili správanie povinnej osoby.

Zákon – právna norma – alebo súbor právnych noriem najvyššieho orgánu štátnej moci, čiže v súčasnosti parlamentu. Legislatíva – zákonodarstvo je činnosť štátneho orgánu povereného výkonom zákonodarnej moci spočívajúca v tvorbe a schvaľovaní zákonných noriem, spojená s tvorbou právnych noriem.

Konferencie zamerané na právo, zákony a legislatívu sa predovšetkým zaoberajú zmenami zákonov, aktuálnym trendom v slovenskom a európskom súťažnom práve, dávajú príležitosť výmeny názorov na hospodársku súťaž a súťažné právo aby fungovali čo najlepšie.

Viac...

1. IV. ročník EPI KONFERENCIE Kybernetická bezpečnosť 2022

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

3.10.2022 - 4.10.2022

3.10.2022 - 4.10.2022

277,50 €
333 € s DPH

2. ENVIRO konferencia - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - zmeny od 1.1.2023 - 9. ročník

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

20.10.2022

20.10.2022

175 €
210 € s DPH

Video

3. Management pohľadávok 2022, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3,…

EU Generation
Bratislava

9.11.2022 - 10.11.2022

9.11.2022 - 10.11.2022

470 €
564 € s DPH

4. BOZP konferencia 2022 a zmeny od 1.1.2023 - Legislatívne požiadavky a prax - 7.…

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

24.11.2022

24.11.2022

139 €
166,80 € s DPH

Video

5. I. ročník EPI KONFERENCIE Stavebné právo 2022

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

28.11.2022 - 29.11.2022

28.11.2022 - 29.11.2022

277,50 €
333 € s DPH

6. PP KONFERENCIA: Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2022 a zmeny pre rok…

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Starý Smokovec

7.12.2022 - 9.12.2022

7.12.2022 - 9.12.2022

370 €
444 € s DPH