Právo, zákony, legislatíva - konferencie a kongresy.

Právo delíme na:

  • objektívne – je platné právo na danom území a v určitej dobe. Je odpoveďou na otázku, čo je právne a čo protiprávne, čo sa právom členom spoločnosti prikazuje, ako sa majú správať, čo je im dovolené a čo sa pod hrozbou trestu zakazuje
  • subjektívne – konkrétna možnosť subjektu správať sa určitým spôsobom zamýšľaným právnou normou, požadovať určité správanie od iných subjektov, uplatňovať určitý nárok a obrátiť sa na kompetentné štátne orgány, aby vynútili správanie povinnej osoby.

Zákon – právna norma – alebo súbor právnych noriem najvyššieho orgánu štátnej moci, čiže v súčasnosti parlamentu. Legislatíva – zákonodarstvo je činnosť štátneho orgánu povereného výkonom zákonodarnej moci spočívajúca v tvorbe a schvaľovaní zákonných noriem, spojená s tvorbou právnych noriem.

Konferencie zamerané na právo, zákony a legislatívu sa predovšetkým zaoberajú zmenami zákonov, aktuálnym trendom v slovenskom a európskom súťažnom práve, dávajú príležitosť výmeny názorov na hospodársku súťaž a súťažné právo aby fungovali čo najlepšie.

Viac...

1. Nefinančný ESG reporting v kocke

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

7.12.2023

7.12.2023

189 €
226,80 € s DPH

2. https://www.eseminare.sk/klucove-zmeny-v-mzdovej-uctarni-od-1-1-2024-vratane…

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

15.12.2023

15.12.2023

99 €
118,80 € s DPH

3. EPI Konferencia: Verejné obstarávanie 2024

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Štrbské Pleso

13.2.2024 - 14.2.2024

13.2.2024 - 14.2.2024

350 €
420 € s DPH