Právo, zákony, legislatíva - konferencie a kongresy.

Právo delíme na:

  • objektívne – je platné právo na danom území a v určitej dobe. Je odpoveďou na otázku, čo je právne a čo protiprávne, čo sa právom členom spoločnosti prikazuje, ako sa majú správať, čo je im dovolené a čo sa pod hrozbou trestu zakazuje
  • subjektívne – konkrétna možnosť subjektu správať sa určitým spôsobom zamýšľaným právnou normou, požadovať určité správanie od iných subjektov, uplatňovať určitý nárok a obrátiť sa na kompetentné štátne orgány, aby vynútili správanie povinnej osoby.

Zákon – právna norma – alebo súbor právnych noriem najvyššieho orgánu štátnej moci, čiže v súčasnosti parlamentu. Legislatíva – zákonodarstvo je činnosť štátneho orgánu povereného výkonom zákonodarnej moci spočívajúca v tvorbe a schvaľovaní zákonných noriem, spojená s tvorbou právnych noriem.

Konferencie zamerané na právo, zákony a legislatívu sa predovšetkým zaoberajú zmenami zákonov, aktuálnym trendom v slovenskom a európskom súťažnom práve, dávajú príležitosť výmeny názorov na hospodársku súťaž a súťažné právo aby fungovali čo najlepšie.

Viac...

1. 5 pohľadov na GDPR

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Žilina

30.1.2018

30.1.2018

165 €
198 € s DPH

2. Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

13.2.2018

13.2.2018

169 €
202,80 € s DPH

3. Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

14.2.2018

14.2.2018

129 €
154,80 € s DPH

4. KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? (aktuálne otázky a aplikačné problémy) 2…

BPM Slovakia, s.r.o.
Bratislava

14.2.2018

14.2.2018

200 €
240 € s DPH

5. E-SHOP: právne správne a efektívne prevádzkovanie v roku 2018

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

22.3.2018

22.3.2018

99 €
118,80 € s DPH

6. Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

13.4.2018

13.4.2018

199 €
238,80 € s DPH

7. IT mezi paragrafy

Exponet s.r.o.
Praha 1

25.4.2018

25.4.2018

3 500 Kč
4 235 Kč s DPH

8. BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

25.9.2018

25.9.2018

100 €
120 € s DPH