BOZP 2024

O 1. ročníku PP konferencie


Aké výzvy nás čakajú v oblasti BOZP v najbližších rokoch? V dňoch 12. – 13. marca 2024 sa na Štrbskom Plese bude konať prestížna PP konferencia, ktorá vám prináša jedinečnú príležitosť získať odborné rady od významných expertov v odbore a nadviazať kontakty s inými účastníkmi z rôznych odvetví.


Hlavnými témami budú legislatívne novinky a výzvy, kontroly, sankcie, aj skúsenosti spojené s prešetrovaním úrazov na Slovensku. Podrobne ich rozoberieme v rámci panelových diskusií a prípadových štúdií, na ktoré sa môžete tešiť obidva dni.

Lektormi sú renomovaní odborníci z praxe, inšpekcie práce a právneho odvetvia, ktorí nám poskytnú návody, ako vyriešiť aj tie najproblematickejšie situácie z praxe. Spoločne môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny v oblasti BOZP a táto konferencia nám poskytne všetky nástroje a znalosti, ktoré na to potrebujeme.


Pre koho je konferencia?


Pre zamestnávateľov, bezpečnostných manažérov, HR manažérov, personalistov, právne odvetvie, komerčné firmy,  verejnú správu a ostatnú verejnosť, ktorá sa zaoberá problematikou BOZP.


Program


Michaela Pastorková

Moderátorka konferencie


12. 3. 2024 (1. deň)


 9:00 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením


 10:00 – 10:10 hod.

Otvorenie konferencie

Michaela Pastorková

Moderátorka konferencie


1. blok:

Kam smeruje BOZP? Legislatívne novinky a výzvy, ktoré nás čakajú

 

10:10 – 10:35 hod.

Rešerš najdôležitejších zmien za uplynulé roky – aké sú skúsenosti v praxi?

 

Ing. Stanislav Krajňák, PhD.

Národný inšpektorát práce, riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

10:35 – 11:00 hod.

Zmeny v legislatíve v oblasti vzdelávania

 

Peter Hollý

Riadiaci pracovník tímu bezpečnostných technikov v PRO BTS s.r.o., audítor QMS, EMS, OHSMS

 

11:00 – 11:25 hod.

Smerovanie a zmeny trestnej zodpovednosti a odškodňovania v oblasti BOZP

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Riadiaci advokát a zakladateľ Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

 

11:25 – 11:40 hod.

Imersívne technológie vo vzdelávaní a tréningu bezpečnosti

 

doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.

Docentka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, hodnotiteľka výskumných ústavov pre MPSV ČR a členka medzinárodnej organizácie IDRiM


 11:40 – 11:55 hod.

Význam neakreditovaných meraní pri optimalizácii faktorov pracovného prostredia

 

prof. Ing. Jozef Martinka, PhD.

MTF STU, VŠ učiteľ, zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum


 11:55 – 12:30 hod.

Panelová diskusia


 12:30 – 13:30 hod.

Obed


2. blok:

Ako zvládnuť kontrolu a vyhnúť sa sankciám


 13:30 – 13:35 hod.

Otvorenie 2. bloku

Michaela Pastorková

Moderátorka konferencie


 13:35 – 14:05 hod.

Výkon inšpekcie práce v hospodárskom subjekte

 

Ing. Stanislav Krajňák, PhD.

Národný inšpektorát práce, riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


 14:05 – 14:35 hod.

Ako sa pripraviť na inšpekciu z pohľadu zamestnávateľa

 

Peter Hollý

Riadiaci pracovník tímu bezpečnostných technikov v PRO BTS s.r.o., audítor QMS, EMS, OHSMS


 14:35 – 15:05 hod.

Sankcie, pokuty a možnosti zbavenia sa zodpovednosti pri inšpekcii a trestnom konaní

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Riadiaci advokát a zakladateľ Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.


 15:05 – 15:25 hod.

Prestávka


 15:25 – 16:30 hod.

Panelová diskusia


 19:00 hod.

Spoločná večera pre prednášajúcich a účastníkov konferencie


13. 3. 2024 (2. deň)
 9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

Michaela Pastorková

Moderátorka konferencie


3. blok:

Prešetrovanie úrazov – prípadové štúdie z praxe


 9:10 – 9:40 hod.

Šetrenie úrazov práce spoločnosti

 

Peter Hollý

Riadiaci pracovník tímu bezpečnostných technikov v PRO BTS s.r.o., audítor QMS, EMS, OHSMS


 9:40 – 10:10 hod.

Šetrenie úrazov z pohľadu Inšpekcie práce

 

Ing. Stanislav Krajňák, PhD.

Národný inšpektorát práce, riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


 10:10 – 10:40 hod.

Finančná a trestnoprávna zodpovednosť za pracovný úraz – aká vám hrozí výška odškodnenia a výška trestu?

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Riadiaci advokát a zakladateľ Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.


 10:40 – 11:00 hod.

Prestávka s občerstvením


 11:00 – 12:00 hod.

Panelová diskusia


 12:00 hod.

Ukončenie konferencie


 12:00 – 13:00 hod.

Obed


Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Vstupenky

Odporúčame vám vychutnať si program s 2-dňovým pobytovým zážitkom v Hoteli Patria**** alebo sledujte celú konferenciu online.


PREZENČNE

290 € bez DPH

(348 € s DPH)


Čo zahŕňa vstupenka?

  • 2-dňová prezenčná účasť

  • Videozáznam konferencie na 30 dní

  • Online školiace materiály na stiahnutie počas 30 dní

  • 2x obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

  • Spoločná večera pre prítomných účastníkov

  • Zľava na ubytovanie v Hoteli Patria****

* Cena vstupenky nezahŕňa ubytovanie v hoteli.


ONLINE PRENOS

190 € bez DPH

(228 € s DPH)


Čo zahŕňa vstupenka?

  • 2-dňový živý online prenos

  • Videozáznam konferencie na 30 dní

  • Online školiace materiály na stiahnutie počas 30 dní

BOZP 2024