Názov organizácie Mesto Krajina Konferencie
1. EU Generation Wien Rakúsko 1
2. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina Slovensko 3
3. SecTec, a.s. Bratislava Slovensko 1
4. Učiaca sa Trnava (Lifestarter) Trnava Slovensko 1
Spolu 6