Konferencie v Bratislave I, konferencia Bratislava I. Zoznam konferencií organizovaných rôznymi spoločnosťami v Bratislave I.

1. 5. Slovak Emission Trading

B.I.D. Services, s.r.o.
Bratislava

14.3.2019

14.3.2019

180 €
217,80 € s DPH

2. Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich…

DIGIT, s.r.o.
Bratislava, Austria Trend hotel

20.3.2019

20.3.2019

150 €
180 € s DPH

Video

3. Pracovné právo 2019

EU Generation
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

260 €
(0% DPH, cena je konečná)

4. IT medzi paragrafmi

Exponet s.r.o.
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

90 €
108 € s DPH

5. IT vo finančníctve

Exponet s.r.o.
Bratislava

28.5.2019

28.5.2019

60 €
72 € s DPH