1. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (25. medzinárodná vedecká…

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
Žilina

20.5.2020 - 21.5.2020

20.5.2020 - 21.5.2020

83,33 €
100 € s DPH