1. Nový stavebný zákon - legislatíva, zmeny od 1. 1. 2023, prenos kompetencií,…

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

23.8.2022

23.8.2022

79 €
94,80 € s DPH

2. Kľúčové zmeny v mzdovej učtárni od 1.6., 1.7.2022 a 1.1.2023: ePN-ka, daňový…

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

25.8.2022

25.8.2022

89 €
106,80 € s DPH

3. ENVIRO konferencia - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - zmeny od 1.1.2023 - 9. ročník

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

20.10.2022

20.10.2022

175 €
210 € s DPH

Video

4. BOZP konferencia 2022 a zmeny od 1.1.2023 - Legislatívne požiadavky a prax - 7.…

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

24.11.2022

24.11.2022

139 €
166,80 € s DPH

Video

5. Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2023 - zmeny v DPH, DZP, účtovníctve…

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

1.12.2022

1.12.2022

175 €
210 € s DPH