Vedecké konferencie, medzinárodné konferencie, kongresy, veľtrhy a prezentácie. Prehľadné vyhľadávanie v databáze konferencií podľa rôznych kritérií.

1. FENOMÉN 2023

CE-PA spol. s r. o.
Zlín

23.3.2023

23.3.2023

6 900 Kč
(0% DPH, cena je konečná)